FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Confortid®

Actavis AB

Suppositorium 50 mg
Avregistreringsdatum: 2015-09-30 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.