FASS logotyp
Kontakt

Tryptizol®

MSD

Filmdragerad tablett 10 mg
Avregistreringsdatum: 2012-12-01 (Tillhandahålls ej) (blå, filmöverdragna, bikonvexa, diameter 6 mm, märkta MSD 23)

Tricykliskt antidepressivum med ångestdämpande och sedativ effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AA09
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.