FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Tiotil

Leyh Pharma GmbH

Tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2021-07-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: H03BA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.