Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Betolvex®


Förmånsstatus
Actavis

Filmdragerad tablett 1 mg
(röda, 8 mm, märkta CCO)

Preparat för peroral B12-behandling

Aktiv substans:
ATC-kod: B03BA01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Betolvex

1 mgfilmdragerade tabletter 

Läs hela patientinformationen noga innan du börjar behandlingen med Betolvex tabletter.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i patientinformationen.

Vad innehåller läkemedlet?

Verksamt innehållsämne: Cyanocobalamin 1 mg (vitamin B12).

Övriga innehållsämnen: mannitol, pregelatiniserad stärkelse, potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, stearinsyra. Filmdragering: hypromellos, makrogol, titandioxid (färgämne E171), erytrosin (färgämne E127), järnoxid (färgämne E172), kinolingult (färgämne E104).

Tabletten är röd, rund med diametern 8 mm, märkt CCO.

Hur verkar läkemedlet?

Vitamin B12 är ett livsviktigt vitamin, som bl a behövs för normal celldelning, normal blodbildning och nervsystemets normala funktion. Brist på vitamin B12 kan bl a ge blodbristsjukdomen perniciös anemi och/eller symtom från nervsystemet, t ex känselstörningar. Normalt tillförs vitamin B12 i små mängder med födan. Det tas upp i kroppen med hjälp av bl a magens saltsyra och ett särskilt protein (intrinsic factor) som bildas i magslemhinnan. Om intaget av rent vitamin B12 ökas 100-falt (= 1 tablett Betolvex) kan tillräckligt mycket vitamin tas upp av kroppen även om magtarmfunktionen är störd.

Innehavare av försäljningstillstånd

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjördur

Island

Tillverkare

Piramal Healthcare Ltd, UK

Whalton Road, Morpeth

Northumberland, NE61 3YA

Storbritannien

Information lämnas av

Actavis AB

112 89 Stockholm

Tfn: 08-13 63 70

Vad används läkemedlet för?

Betolvex ges vid brist på vitamin B12 och då det finns risk för att vitamin B12-brist ska uppstå.

Vitamin B12-brist kan t ex utvecklas om vitaminet inte kan tas upp av kroppen normalt från födan. Detta kan bero på en mag- eller tarmsjukdom men kan också bli följden av t ex en magsårsoperation eller annan tarmoperation. Vitamin B12-brist kan också uppstå om man under längre tid tar vissa läkemedel som används vid inflammationer i magtarmkanalen.

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Behandling med vitamin B12 måste pågå livet ut, om den är en följd av ett kroniskt dåligt upptag från tarmen. Det är viktigt att man då inte slutar ta tabletterna, även om man känner sig frisk. Så småningom utvecklas annars B12-brist igen.

Sluta att ta Betolvex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter.

Graviditet och amning

Inga ogynnsamma effekter på fostret eller ammade barn har påvisats.

Doseringsanvisning

Dosen ska bestämmas av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

Vanlig dosering för vuxna: 1 tablett dagligen. I början av behandlingen ordineras ofta högre dos. Tabletten bör helst tas på fastande mage.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Biverkningar

Sällsynta (färre än 1 patient av 1000):

Allergiska reaktioner med bl a klåda och svullnad. Feber. Hudutslag. Nässelfeber. Svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s k angioödem).


Om du får andra symtom, som du tror beror på behandlingen, informera din läkare!

Förvaring och hållbarhet

Inga särskilda förvaringsanvisningar. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


VIKTIGT:

* Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apotekets etikett.

* Har du frågor om behandlingen eller medicinen ta kontakt med din läkare eller apoteket.

* Medicinen är personlig och ska ej överlåtas till andra.

* All medicin ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

* Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.Senaste revision. 2011-08-19

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av