Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hirudoid®

Förmånsstatus
STADA Nordic

Kräm
(Vit kräm)

Medel för varixbehandling

ATC-kod: C05BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Hirudoid kräm

300 mg per 100 gKräm 

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat Hirudoid för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarnapå etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Hirudoid?

1 g Hirudoid kräm innehåller:

  • Mukopolysackaridpolysulfat 3 mg.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är Glycerol, kaliumhydroxid, stearinsyra, ullfettalkoholer, vitt vaselin, cetostearylalkohol, myristylalkohol, konserveringsmedel (metylparahydroxibensoat E 218, tymol, propylparahydroxibensoat E 216), isopropylalkohol och renat vatten.

Hur verkar Hirudoid kräm?

Hirudoid tränger genom huden in i de ytliga vävnaderna där det motverkar bildandet av ytliga blodproppar samt påskyndar upplösning och tillbakagång av ytliga blodproppar, blåmärken och svullnad.

Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Alternativ tillverkare

Daiichi Sankyo Europé GmbH

D-81366 München

Tyskland


Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen

Tyskland

Information lämnas av

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark

Vad används Hirudoid kräm för?

Hirudoid används för att påskynda upplösning och tillbakagång av tromboflebiter (inflammation och blodpropp i venvägg) och hematom (blåmärke).

När skall läkemedlet inte användas

om du är allergisk mot mukopolysackaridpolysulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Hirudoid kräm.


Bör ej användas på öppna sår, på skadad hud eller i ögonen.


Hirudoid innehåller cetostearylalkohol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Graviditet och amning.

Inga kända risker.

Amning

Inga kända risker.

Trafikvarning

Inga kända risker.

Vad skall du undvika när du använder Hirudoid kräm?

Bör ej användas på öppna sår, på skadad hud eller i ögonen.

Hur skall du använda Hirudoid?

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3-5 cm krämsträng, appliceras och masseras lätt in på det berörda området en till flera gånger dagligen. Vid smärtsamma tillstånd kan Hirudoid i stället för att masseras in, appliceras med kompress som bestrukits med kräm. Krämsträngens längd anpassas till det berörda områdets storlek.


Tuben öppnas med spetsen på kapsylens ovansida. Tryck och vrid ordentligt. Ett för litet hål leder till att tuben kan spricka.

Doseringsanvisning

3-5 cm krämsträng, appliceras och masseras lätt in på det berörda området en till flera gånger dagligen.

Vilka biverkningar kanHirudoid kräm ge?

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta: (färre än 1 av 1000): Hutduslag på grund av överkänslighet mot i krämen ingående ämnen.


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Hur skall Hirudoid förvaras?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25oC.

Användes före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Senaste revision. 2012–03–06

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av