FASS logotyp
Kontakt

Altargo®

GlaxoSmithKline

Salva 10 mg/g
Avregistreringsdatum: 2019-02-25 (Tillhandahålls ej) (Slät, benvit salva)

Antibiotika och kemoterapeutika för dermatologiskt bruk, Antibiotika för topikal användning.

Aktiv substans:
ATC-kod: D06AX13
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.