FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Infanrix®-Polio+Hib

GlaxoSmithKline

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Avregistreringsdatum: 2020-09-08 (Tillhandahålls ej) (Vitt och frystorkat pulver. Grumlig vit suspension.)

Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b

ATC-kod: J07CA06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.