FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Dexofen®

BioPhausia AB

Tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2011-03-31 (Tillhandahålls ej) (vita, runda, märkta A/PF, 7 mm)

Analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AC04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.