FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Malaseb® vet.

Dechra Veterinary Products

Schampo 20 mg/ml + 20 mg/ml
(klar till lätt oklar, ljusgul till ljusbrun vätska)

Kombinationspreparat med antimikrobisk och antimykotisk verkan

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QD08AC52
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 2013-10-24.

Innehåll

1 ml innehåller: Klorhexidindiglukonat 20 mg (motsvarande klorhexidin 11,26 mg), mikonazolnitrat 20 mg (motsvarande mikonazol 17,37 mg). Hjälpämnen: Metylkloroisotiazolinon 0,0075 mg, metylisotiazolinon 0,0025 mg, natriumbensoat 1,25 mg, makrogollauryleter, kokoamidopropylbetain, dinatriumkokoamfodiacetat, cetrimoniumklorid, makrogol-120-metylglukosdioleat, citronsyramonohydrat, saltsyra, renat vatten.

Egenskaper

Klorhexidindiglukonat:

Klorhexidindiglukonat är ett antimikrobiskt medel av bisbiguanid-typ mot grampositiva och gramnegativa bakterier. Den är både baktericid och bakteriostatisk, beroende på vilken koncentration som används. Inhibering av tillväxt uppnås genom en direkt effekt på ATP-as, och därmed interferens med mekanismerna för energitransport. Den baktericida effekten av klorhexidin uppnås genom koagulering av bakteriens cellinnehåll.


Klorhexidindiglukonat ingår i produkten för dess aktivitet mot Staphylococcus intermedius. Typiska MIC-värden i kliniska isolat från Staphylococcus intermedius är 2.0 mg/l (2005). Resistens mot klorhexidin har inte rapporterats för Staphylococcus intermedius.


Höga koncentrationer av klorhexidindiglukonat uppnås i pälsen och på huden under en 10-minutersperiod efter schamponering. Dessa koncentrationer överstiger med god marginal MIC-värdena för Staphylococcus intermedius. Klorhexidindiglukonat har låg absorption i magtarmkanalen efter intag. Den har låg eller ingen absorption perkutant. Hos människa har det visats att 26 % återfinns på huden 29 timmar efter applikation.


Mikonazolnitrat:

Mikonazolnitrat är ett antimykotiskt medel av imidazol-typ, med aktivitet mot jästsvampar som Malassezia pachydermatis. Den är både fungicid och fungistatisk, beroende på vilken koncentration som används. Mikonazol hämmar införlivandet av ergosterol i cellmembraner och ökar därmed koncentrationen av cytotoxiskt väteperoxid i svampens cellvägg.


Mikonazolnitrat ingår i produkten för dess aktivitet mot Malassezia pachydermatis. Typiska MIC-värden i kliniska isolat av Malassezia pachydermatis är 0.5–4.0 mg/ml (2003/5). Resistens mot mikonazol har inte rapporterats för Malassezia pachydermatis.


Höga koncentrationer av mikonazolnitrat uppnås i pälsen och på huden under en 10-minutersperiod efter schamponering. Dessa koncentrationer överstiger med god marginal MIC-värdena för Malassezia pachydermatis. Mikonazolnitrat har låg absorption från huden och magtarmkanalen.


Klorhexidin och mikonazol i kombination:

In vitro-studier har påvisat synergistisk effekt mot Microsporum canis mellan klorhexidin och mikonazol.

Indikationer

Hund: För behandling och kontroll av seborroisk dermatit relaterad till Malassezia pachydermatis och Staphylococcus intermedius.


Katt: Som hjälpmedel för att behandla ringorm orsakad av Microsporum canis i kombination med griseofulvin.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser, eller mot några hjälpämnen.

Försiktighet

Officiella, nationella och regionala policys kring användandet av antimikrobiella läkemedel bör tas i beaktande när produkten används.


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Endast för utvärtes bruk.


Vid ofrivillig kontakt med ögonen, skölj ögat med rikligt med vatten.


Tillåt inte djuret att slicka sig under schamponering och sköljning eller innan pälsen har torkat. Undvik att låta djuret inandas produkten eller få in den i näsa eller mun under schamponeringen.


Valpar och kattungar skall efter behandlingen inte ha kontakt med digivande tikar förrän pälsen har torkat.

Dräktighet och laktation

Dräktighet:

Malaseb vet. schampo i kombination med griseofulvin skall inte ges till dräktiga katter eftersom griseofulvin är kontraindicerat vid dräktighet.


Laktation:

Se avsnitt Försiktighet

Biverkningar

Framför allt hundar med atopi eller katter med allergiska hudsjukdomar kan vid behandling reagera med övergående klåda och/eller hudrodnad.


I mycket sällsynta fall kan hundar och katter efter behandling utveckla hudirritationer (klåda, hudrodnad).

Dosering

Hund: Schamponera två gånger i veckan till dess att symtomen avtar och därefter en gång i veckan eller så ofta som behövs för att hålla tillståndet under kontroll.


Katt: Schamponera två gånger per vecka. Behandlingen bör fortgå åtminstone tills pälsprovtagning ger negativt odlingssvar för M. canis. Den maximala behandlingstiden bör ej överstiga 16 veckor. Överväg om katten behöver rakas före behandlingen, beroende på pälsens längd och hårtyp.


Blötlägg djuret noggrant med rent vatten och applicera Malaseb schampo på flera ställen på djuret och massera in det i pälsen. Använd tillräckligt mycket schampo, så att ett lödder bildas i pälsen och på huden, särskilt runt läpparna, under svansen och mellan tårna. Låt verka i 10 minuter (låt djuret stå upprätt), skölj därefter noga med rent vatten och låt djuret torka naturligt i en varm, dragfri miljö.


250 ml flaskan räcker till ungefär 8-16 behandlingar till en hund på 15 kg eller 5-10 behandlingar för en hund på 25 kg alternativt 25 behandlingar till katt. Åtgången påverkas av djurets pälstjocklek.

Observera

Hund och katt:

För att förebygga att infektionen återkommer, bör djurets miljö kontrolleras på lämpligt sätt (t. ex. rengöring och desinfektion av kennlar och bäddar).


Katt:

Malaseb vet. schampo skall endast användas i kombination med griseofulvin vid behandling av ringorm.


Schamponering av katter kan initialt öka fyndet av M. canis vid provtagning med borste.
Såväl fältstudier som experimentella studier har visat att kontaminering med M. canis i omgivningen kan elimineras eller minskas genom användning av Malaseb vet. schampo två gånger i veckan. I dessa studier administrerades griseofulvin kontinuerligt under behandlingsperioden. Klinisk förbättring påskyndades och kontaminering i omgivningen minskade jämfört med användning av enbart griseofulvin.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinär­medicinska läkemedlet till djur

  • Personer som är överkänsliga mot klorhexidin, mikonazol eller mot något hjälpämne ska undvika kontakt med läkemedlet.

  • Denna produkt kan orsaka ögonirritation. Undvik kontakt med ögonen. Vid ofrivillig kontakt med ögonen, skölj ögat med rikligt med vatten. Om irritationen kvarstår, konsultera läkare.

  • Undvik alltför mycket beröring av behandlade djur direkt efter avslutad behandling.

  • Ringorm hos katt kan smitta till människa så det är tillrådligt att använda handskar och att ha armarna täckta vid klippning och schamponering av infekterad katt.

  • Tvätta och torka händerna noga efter schamponering av katt, för att undvika långvarig kontakt med produkten. Skrubba inte.

Hållbarhet

Hållbarhet öppnad innerförpackning: 3 månader.

Förvaring

Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Schampo 20 mg/ml + 20 mg/ml (klar till lätt oklar, ljusgul till ljusbrun vätska)
250 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av