Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Flubenol® vet.

Elanco

Oral pasta 44 mg/ml
(vit)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AC12
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2012–12–18

Innehåll

1 ml innehåller: flubendazol 44 mg, glycerol, karbomer, metylparahydroxibenzoat, propylparahydroxibenzoat, natriumhydroxid, renat vatten

Egenskaper

Den primära verkningsmekanismen för den anthelmintiska effekten hos flubendazol, liksom hos andra bensimidazoler, anses vara en depolymerisering av mikrotubuli. Detta ger en blockad av glukosupptaget. Även äggens utveckling hämmas. Effekten är helminticid.

Flubendazol har vid rekommenderad dosering hög effekt (>90%) mot matura stadier i tarmen av Toxocara cati, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum och Ancylostoma tubaeforme. Medelgod effekt (>80%) mot Trichuris vulpis. Mot bandmask (Taenia taeniaeformis) hos katt är effekten 100% och hos hund (Taenia pisiformis) >60%.

Flubendazol är svårlösligt i vatten. Flubendazol absorberas i mycket ringa grad och utövar därför sin huvudsakliga effekt i magtarmkanalen och utsöndras till största delen oförändrad med faeces.

Indikationer

Behandling av parasitinfektion hos hund och katt:

Spolmaskar (Toxocara cati, Toxocara canis, Toxascaris leonina), hakmaskar (Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme), piskmaskar (Trichuris vulpis) och bandmaskar (Taenia pisiformis och Taenia taeniaeformis).

Försiktighet

Endast friska djur avmaskas rutinmässigt.

Dräktighet och laktation

Flubenol kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Hos vissa katter kan salivation uppträda.

Dosering

0,5 ml pasta (22  mg) per kg kroppsvikt i tre dagar.


Bruksanvisning: Pastan kan ges direkt i munhålan eller blandas i foder. Till svårbehandlade katter kan den också strykas på ena framtassen för att slickas upp.

Interaktioner

Interaktionsstudier är ej utförda.

Överdosering

Inga kliniska symtom förväntas vid doser 5 gånger rekommenderad dos.

Låg akut toxicitet, låg absorption.

Förvaring

Förvaras vid högst 25ºC.

Förpackningsinformation

Oral pasta 44 mg/ml (vit)
7.5 milliliter förfylld spruta, receptfri

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av