FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Opiototal

Astra Läkemedel AB

INJEKTIONSLÖSNING 0,02
Avregistreringsdatum: 1961-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Förpackningar