FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Distalgesic

(Parallellimporterat)
Medartuum AB

Tablett
Avregistreringsdatum: 2005-02-28 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
ATC-kod: N02AC54
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Förpackningar