Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

NuvaRing®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Vaginalinlägg 0,120 mg/0,015 mg per 24 timmar
(NuvaRing är flexibel, genomskinlig, färglös till nästan färglös, med en yttre diameter på 54 mm och en tvärsnittsdiameter på 4 mm.)

Anticonceptionella medel för utvärtes bruk, Intravaginala preventivmedel, Vaginalring med progestogen och östrogen

ATC-kod: G02BB01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-30.

Indikationer

Antikonception.
NuvaRing är avsedd för kvinnor i fertil ålder. Säkerhet och effekt har påvisats hos kvinnor mellan 18 och 40 år.


Vid beslut att förskriva NuvaRing ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framför allt de för venös tromboembolism (VTE), samt risken för VTE med NuvaRing jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel (se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

Kontraindikationer

Kombinerade hormonella preventivmedel ska inte användas vid följande tillstånd. Om något av dessa tillstånd skulle uppträda för första gången vid användning av NuvaRing ska ringen tas ut omedelbart.


 • Förekomst av eller risk för venös tromboembolism (VTE)

  • venös tromboembolism – pågående VTE (på antikoagulantia) eller anamnes på (t ex djup ventrombos [DVT] eller lungemboli [PE]).

  • känd ärftlig eller förvärvad predisposition för venös tromboembolism, t ex APC resistens (inklusive Faktor V Leiden), antitrombin III brist, protein C-brist, protein S-brist.

  • större kirurgiskt ingrepp med långvarig immobilisering (se Varningar och försiktighet).

  • hög risk för venös tromboembolism på grund av förekomst av multipla riskfaktorer (se Varningar och försiktighet).

 • Förekomst av eller risk för arteriell tromboembolism (ATE)

  • arteriell tromboembolism – pågående arteriell tromboembolism, anamnesarteriell tromboembolism (t ex hjärtinfarkt) eller prodromalsymtom (t ex angina pectoris).

  • cerebrovaskulär sjukdom – pågående stroke, anamnesstroke eller prodromala tillstånd (t ex transitorisk ischemisk attack, TIA).

  • känd ärftlig eller förvärvad predisposition för arteriell tromboembolism, t ex hyperhomocysteinemi och antifosfolipidantikroppar (antikardiolipinantikroppar, lupus antikoagulant).

  • migrän med fokala neurologiska symtom i anamnesen.

  • hög risk för arteriell tromboembolism på grund av multipla riskfaktorer (se Varningar och försiktighet) eller förekomsten av en allvarlig riskfaktor som:

   • diabetes mellitus med vaskulära symtom

   • allvarlig hypertoni

   • allvarlig dyslipoproteinemi.

 • Förekomst av pankreatit eller anamnespankreatit, om den varit associerad med svår hypertriglyceridemi.

 • Förekomst av eller anamnes på allvarlig leversjukdom så länge levervärdena inte har normaliserats.

 • Förekomst av eller anamnes på levertumör (benign eller malign).

 • Känd eller misstänkt könshormonberoende malignitet (t ex i genitalorganen eller brösten).

 • Odiagnostiserad vaginalblödning.

 • Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.


NuvaRing är kontraindicerat vid samtidig användning av läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir (se Varningar och försiktighet och Interaktioner).

Dosering

För att uppnå preventiv effekt måste NuvaRing användas enligt anvisningarna (se ”Hur man använder NuvaRing” och ”Hur man börjar med NuvaRing”).


Pediatrisk population: Säkerhet och effekt för NuvaRing hos ungdomar under 18 år har inte studerats.


Administreringssätt


Hur man använder NuvaRing: Kvinnan kan själv föra in NuvaRing i slidan. Läkaren/barnmorskan ska informera kvinnan om hur hon ska sätta in och ta ut NuvaRing. För insättningen ska kvinnan välja den ställning som är mest bekväm för henne, t ex stå med ett ben upphöjt, sitta på huk eller ligga ner. NuvaRing ska pressas ihop och föras in i slidan tills det känns bekvämt (se bild 1-4). Ett valfritt alternativ är att sätta in ringen genom att använda NuvaRing Applikator som tillhandahålls separat eller är inkluderad i förpackningen. NuvaRing Applikator kommer eventuellt inte att vara tillgänglig i alla länder. Den exakta positionen i slidan är inte avgörande för effekten.


När NuvaRing har satts in (se ”HUR MAN SÄTTER IN NUVARING”) ska den sitta på plats i 3 veckor. Rekommendera kvinnan att regelbundet kontrollera att NuvaRing är på plats (till exempel före och efter samlag). Om NuvaRing av misstag tas ut ska kvinnan följa instruktionerna som ges i Dosering ”Tillfällig uttagning” (för ytterligare information se även Varningar och försiktighet ”Utstötning”). NuvaRing ska tas ut 3 veckor senare på samma veckodag som ringen sattes in. Efter den ringfria perioden på en vecka ska en ny ring sättas in (t ex när NuvaRing har satts in på en onsdag cirka klockan 22 ska ringen tas ut på onsdag 3 veckor senare cirka klockan 22. Nästkommande onsdag ska en ny ring sättas in). NuvaRing kan tas ut genom att kroka fast pekfingret i nederkanten eller genom att fatta tag i kanten med pek- och långfingret och dra ut den (se bild 5). Den använda ringen ska läggas tillbaka i dospåsen (utom räckhåll för barn och husdjur) och kastas enligt anvisning i Hållbarhet, förvaring och hantering. Bortfallsblödningen startar vanligtvis 2-3 dagar efter uttagningen av NuvaRing och behöver inte ha slutat innan nästa ring sätts in.

Om NuvaRing av misstag tas ut (t ex i samband med tampongbyte) eller tas ut tillfälligtvis, kan den sköljas ren med kallt eller ljummet vatten (inte varmt) och omedelbart sättas in igen.


Användning tillsammans med andra kvinnliga vaginala barriärmetoder

NuvaRing kan påverka den korrekta placeringen och positionen av vissa kvinnliga barriärmetoder, som vaginalpessar, cervixpessar eller kvinnlig kondom. Dessa preventivmedel ska inte användas som kompletterande barriärmetoder tillsammans med NuvaRing.


Hur man sätter in NuvaRing med enbart fingrarna


Bruksanvisning

Hur man för in ringen


Hur man sätter in NuvaRing med applikatorn:


1: Förberedelse

Fig 1a

Tvätta dina händer innan du öppnar förpackningen. Öppna ENDAST omedelbart innan användning. Använd INTE ifall innehållet eller förpackningen har synliga skador.


Fig 1b

Applikatorn är ENDAST till för användning med NuvaRing, inte med andra produkter.


Fig 1c

Se över bilden på applikatorn för att bekanta dig med de olika delarna av applikatorn.


 1. Kolv

 2. Fingergrepp

 3. Cylinder

 4. Cylinderns öppning

 5. NuvaRing


2: Ladda & Placering

Fig 2a

Dra försiktigt tillbaka kolven tills det tar stopp.


Fig 2b

Pressa ihop motsatta sidor av ringen och stoppa in ringen i cylinderns öppning.


Fig 2c

Tryck försiktigt in ringen i cylindern. Ringens ände ska sticka ut något från cylinderns öppning.


Fig 2d

Välj den position för insättning av ringen som är mest bekväm för dig, som att ligga ner, sitta på huk, eller stå upp med ett ben lyft.


3: Sätt in & Kassera

Fig 3a

Placera tummen och långfingret vid fingergreppet.

Fig 3b

För försiktigt in cylindern i slidan tills dina fingrar (vid fingergreppet) vidrör din kropp.


Använd sedan pekfingret för att försiktigt trycka ner kolven hela vägen in i cylindern.


Vissa kvinnor har upplevt en kortvarig känsla av att det nyper till när de har använt applikatorn.

Fig 3c

Ringen trycks ut ur applikatorn. Ta försiktigt ut applikatorn.

Fig 3d

Kontrollera att ringen INTE är kvar i applikatorn. Släng den använda applikatorn bland vanliga hushållssopor. Spola INTE ner applikatorn i toaletten. Återanvänd INTE applikatorn.


Hur man börjar med NuvaRing


Ingen hormonell metod har använts under föregående cykel: NuvaRing bör sättas in den första dagen i kvinnans naturliga menscykel (alltså på kvinnans första blödningsdag). Det går även att börja dag 2-5, men då rekommenderas under den första cykeln, ett kompletterande skydd med en barriärmetod de första 7 dagarna som NuvaRing används.


Byte från ett kombinerat hormonellt preventivmedel: Kvinnan som byter från ett kombinerat hormonellt preventivmedel ska sätta in NuvaRing senast dagen efter den tablettfria, alternativt plåsterfria perioden eller dagen efter den sista placebotabletten.


Om kvinnan har använt sin tidigare metod utan avbrott och korrekt och om hon är säker på att hon inte är gravid, kan hon byta från sitt tidigare kombinerade hormonella preventivmedel vilken dag som helst i cykeln.

Den hormonfria perioden för den tidigare använda metoden får aldrig vara längre än den rekommenderade tiden.


Byte från en gestagenmetod (minipiller, implantat eller injektion) eller från en gestagenfrisättande spiral: Kvinnan kan byta från minipiller vilken dag som helst (från ett implantat eller en gestagenfrisättande spiral samma dag som det tas ut, från ett injektionspreparat samma dag som nästa injektion skulle ha getts), men i alla dessa fall bör en kompletterande barriärmetod användas under de 7 första dagarna med NuvaRing.


Efter abort i första trimestern: Kvinnan kan börja omedelbart. Om hon gör det behövs inget kompletterande skydd. Om man av någon anledning inte kan börja direkt, ska man följa instruktionerna för ”Ingen hormonell metod har använts under föregående cykel”. Under tiden ska hon uppmanas att använda alternativt skydd.


Efter förlossning eller abort i andra trimestern: För ammande kvinnor se Amning.


Kvinnan ska rekommenderas att börja under den fjärde veckan efter förlossning eller abort i andra trimestern. Om man startar senare än fjärde veckan ska kvinnan rekommenderas att använda kompletterande barriärmetod de första 7 dagarna med NuvaRing. Om kvinnan däremot redan har haft samlag måste graviditet uteslutas innan hon startar med NuvaRing, eller invänta den första menstruationsperioden.


Avsteg från rekommendationerna: Den preventiva säkerheten och blödningskontrollen kan påverkas om kvinnan inte följer den rekommenderade regimen. Om avsteg har gjorts ska följande råd ges för att minska risken för utebliven antikonception:


Den ringfria perioden har varat mer än 7 dagar

Kvinnan ska sätta in en ny ring så snart hon kommer ihåg det. En barriärmetod t ex manlig kondom ska användas som tillägg under de närmaste 7 dagarna. Om kvinnan har haft samlag under den ringfria perioden ska risken för graviditet övervägas. Ju längre den ringfria perioden är desto större är risken för graviditet.


Tillfällig uttagning

NuvaRing ska sitta på plats i slidan kontinuerligt under en 3 veckorsperiod. Om ringen av misstag tas ut, kan den sköljas ren med kallt eller ljummet vatten (inte varmt) och omedelbart sättas in igen.


Om NuvaRing varit uttagen från slidan mindre än 3 timmar påverkas inte den preventiva säkerheten. Kvinnan ska sätta in ringen så snart som möjligt, men senast 3 timmar efter uttagningen.


Om NuvaRing varit uttagen eller misstänks ha varit uttagen från slidan mer än 3 timmar under 1:a eller 2:a veckans användning kan den preventiva säkerheten ha minskat. Kvinnan ska sätta in ringen så snart hon kommer ihåg det. En barriärmetod t.ex. manlig kondom ska användas till dess att den återinsatta NuvaRing använts 7 dagar i följd. Ju längre tid NuvaRing har varit uttagen från vagina och ju närmare denna tid är den ringfria perioden, desto större är risken för graviditet.


Om NuvaRing varit uttagen eller misstänks ha varit uttagen från slidan mer än 3 timmar under den 3:e veckans användning kan den preventiva effekten ha minskat. Kvinnan ska kassera ringen och därefter välja ett av följande alternativ:

 1. Sätt in en ny ring direkt.
  Observera: Genom att en ny ring sätts in påbörjas en ny 3-veckorsperiod. Det är möjligt att kvinnan inte får någon bortfallsblödning från den tidigare cykeln. Det kan däremot förekomma genombrottsblödning eller spotting.


 2. Invänta bortfallsblödning och sätt sedan in en ny ring senast 7 dagar (7x24 timmar) efter det att föregående ring tagits ut eller stötts ut.
  Observera: Detta alternativ ska endast väljas om ringen använts kontinuerligt under de föregående 7 dagarna.


Om det är okänt hur lång tid NuvaRing har varit uttagen från slidan ska risken för graviditet övervägas. Ett graviditetstest ska utföras innan en ny ring sätts in.


Vad man ska göra vid förlängd användning
Även om detta inte är den rekommenderade regimen, så är den preventiva säkerheten fortfarande tillräcklig om NuvaRing har använts upp till max 4 veckor. Kvinnan ska ha sin ringfria period och därefter sätta in en ny ring. Om NuvaRing har använts mer än 4 veckor kan den preventiva säkerheten minskat och graviditet ska uteslutas innan en ny NuvaRing sätts in.


Om kvinnan har gjort avsteg från rekommendationerna och sedan inte får någon bortfallsblödning under nästa ringfria period ska graviditet uteslutas innan en ny ring sätts in.


Hur man ändrar eller skjuter upp menstruationen

Om i undantagsfall en bortfallsblödning behöver skjutas upp, kan kvinnan sätta in en ny ring utan att ha en ringfri period. Den nya ringen kan åter användas i upp till 3 veckor. Kvinnan kan få genombrottsblödning eller spotting. Regelbunden användning av NuvaRing ska sedan återupptas efter den vanliga ringfria veckan.


För att ändra startdag för bortfallsblödningen från den dag kvinnan är van vid enligt nuvarande schema, kan kvinnan uppmanas att förkorta nästkommande ringfria period med så många dagar som hon önskar. Ju kortare perioden blir desto större är risken att hon inte får någon bortfallsblödning och att hon får genombrottsblödning eller spotting under användningen av nästa ring.

Varningar och försiktighet


VARNINGAR


Vid förekomst av någon av de tillstånd eller riskfaktorer som anges nedan, bör lämpligheten av NuvaRing diskuteras med kvinnan. I händelse av försämring eller en första uppkomst av dessa tillstånd eller riskfaktorer bör kvinnan rådas att kontakta sin läkare/barnmorska för att ta ställning till om användningen av NuvaRing bör avbrytas.


1.Cirkulatoriska rubbningar


Risk för venös tromboembolism (VTE)

 • Användning av ett kombinerat hormonellt preventivmedel ökar risken för venös tromboembolism (VTE) jämfört med icke-användning. Produkter som innehåller levonorgestrel, norgestimat eller noretisteron förknippas med den lägsta risken för VTE. Andra produkter som t ex NuvaRing kan ha en risk som är dubbelt så stor. Beslutet att använda en annan produkt än den med den lägsta risken för VTE ska tas först efter en diskussion med kvinnan för att säkerställa att hon känner till risken för VTE med NuvaRing, hur hennes aktuella riskfaktorer påverkar den här risken, och att hennes VTE risk är störst under det första året hon använder produkten. Det finns också vissa belägg för att risken är större när ett kombinerat hormonellt preventivmedel sätts in igen efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.

 • Hos kvinnor som inte använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel och som inte är gravida kommer cirka 2 av 10 000 att utveckla en VTE under en period av ett år. Hos en enskild kvinna kan dock risken vara betydligt högre, beroende på hennes underliggande riskfaktorer (se nedan).

 • Man uppskattar att av cirka 10 000 kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel i låg dos som innehåller levonorgestrel kommer cirka 61 att utveckla en VTE under ett år. Motsägelsefulla resultat om risken för VTE med NuvaRing jämfört med kombinerade hormonella preventivmedel som innehåller levonorgestrel har noterats (med relativa riskestimat från ingen ökning, RR=0,96, till en nästan 2-faldig ökning, RR=1,90). Detta motsvarar mellan cirka 6 och 12 VTE-händelser under ett år hos cirka 10 000 kvinnor som använder NuvaRing.

 • Antalet fall av VTE per år med kombinerade hormonella preventivmedel med låg dos är färre än det antal händelser som förväntas hos kvinnor under graviditet eller postpartumperioden.

 • VTE kan vara dödligt i 1-2% av fallen.


1Genomsnittsintervallet är på 5-7 per 10 000 kvinnoår, baserat på en relativ risk för kombinerade hormonella preventivmedel som innehåller levonorgestrel jämfört med en icke användning på cirka 2,3 till 3,6


Antal VTE-händelser per 10 000 kvinnor under ett år


Graf1


 • I extremt sällsynta fall har trombos rapporterats hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel i andra blodkärl, t ex i hepatiska, mesenteriska, renala eller retinala vener och artärer.


Riskfaktorer för VTE: Risken för venösa tromboemboliska komplikationer hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel kan öka betydligt hos kvinnor med ytterligare riskfaktorer, framför allt om multipla riskfaktorer föreligger (se tabell).


NuvaRing är kontraindicerat om en kvinna har multipla riskfaktorer som innebär att hon löper hög risk för venös trombos (se Kontraindikationer). Om en kvinna har mer än en riskfaktor är det möjligt att risken är större än summan av de enskilda faktorerna - i detta fall bör hennes totala risk för VTE beaktas. Om förhållandet nytta-risk anses vara negativt ska ett kombinerat hormonellt preventivmedel inte förskrivas (se Kontraindikationer).


Riskfaktorer för VTE

Riskfaktor

Kommentar

Fetma (BMI över 30 kg/m2).

Risken ökar avsevärt när BMI ökar.


Detta är särskilt viktigt att beakta om det också finns andra riskfaktorer.

Långvarig immobilisering, större kirurgiskt ingrepp, alla operationer i ben eller bäcken, neurokirurgi eller omfattande trauma.


Anm: tillfällig immobilisering inklusive flygresor >4 timmar kan också vara en riskfaktor för VTE, särskilt hos kvinnor med andra riskfaktorer.

I dessa situationer är det lämpligt att göra ett uppehåll i användningen av plåstret/p pillret/ringen (vid elektiv kirurgi minst fyra veckor i förväg) och inte återuppta användningen förrän två veckor efter fullständig remobilisering. En annan preventivmetod bör användas för att undvika oavsiktlig graviditet.


Antitrombotisk behandling bör övervägas om NuvaRing inte har satts ut i förväg.

Positiv familjeanamnes (venös tromboembolism hos syskon eller förälder speciellt i relativt unga år, t ex före 50 års ålder).

Om man misstänker hereditär predisposition ska kvinnan remitteras till specialist för rådgivning innan hon beslutar sig för att använda någon form av kombinerade hormonella preventivmedel.

Andra medicinska tillstånd som förknippas med VTE.

Cancer, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom, kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) och sicklecell-sjukdom.

Stigande ålder.

Framför allt hos kvinnor över 35 år.

 • Det råder inte enighet om den eventuella betydelsen av varicer eller ytlig tromboflebit för uppkomst eller progression av venös trombos.

 • Den ökade risken för tromboembolism vid graviditet och framför allt 6-veckorsperioden i puerperiet måste beaktas (för information om "Graviditet och amning" se Graviditet och Amning.

Symtom på VTE (djup ventrombos och lungemboli): Vid symtom ska kvinnan rådas att omedelbart söka läkare och informera sjukvårdspersonalen om att hon tar kombinerade hormonella preventivmedel.


Symtom på djup ventrombos (DVT) kan omfatta:

 • ensidig svullnad av ben och/eller fot eller längs en ven i benet

 • smärta eller ömhet i benet som bara känns vid stående eller gående

 • ökad värme i det drabbade benet med röd eller missfärgad hud på benet.

Symtom på lungemboli (PE) kan omfatta:

 • plötslig debut av oförklarlig andfåddhet eller snabb andning

 • plötslig hosta som kan förknippas med hemoptys

 • kraftig bröstsmärta

 • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag.

En del av dessa symtom (t ex andfåddhet och hosta) är icke-specifika och kan misstolkas som vanliga eller mindre allvarliga händelser (t ex luftvägsinfektioner).

Andra tecken på vaskulär ocklusion kan omfatta plötslig smärta, svullnad och lätt blåmissfärgning av en extremitet.

Om ocklusion uppkommer i ögat kan symtomen variera från smärtfri dimsyn som kan utvecklas till synbortfall. Ibland kan synbortfall ske nästan omedelbart.


Risk för arteriell tromboembolism (ATE)

Epidemiologiska studier har visat ett samband mellan användning av kombinerade hormonella preventivmedel och en ökad risk för arteriell tromboembolism (hjärtinfarkt) eller cerebrovaskulär händelse (t ex transitorisk ischemisk attack, stroke). Arteriella tromboemboliska händelser kan vara dödliga.


Riskfaktorer för ATE: Risken för arteriella tromboemboliska komplikationer eller för en cerebrovaskulär händelse hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel ökar hos kvinnor med riskfaktorer (se tabell). NuvaRing är kontraindicerat om kvinnan har en allvarlig eller multipla riskfaktorer som innebär att hon löper hög risk för ATE (se Kontraindikationer). Om kvinnan har mer än en riskfaktor är det möjligt att risken är större än summan av de enskilda faktorerna - i detta fall bör hennes totala risk beaktas. Om förhållandet nytta-risk bedöms vara negativt ska ett kombinerat hormonellt preventivmedel inte förskrivas (se Kontraindikationer).


Riskfaktorer för ATE

Riskfaktor

Kommentar

Stigande ålder.

Framför allt hos kvinnor över 35 år.

Rökning.

Kvinnor över 35 år bör avrådas från att röka om de vill använda ett kombinerat hormonellt preventivmedel. Kvinnor över 35 år som fortsätter att röka bör starkt rekommenderas att använda en annan preventivmetod.

Hypertoni.

 

Fetma (BMI över 30 kg/m2).

Risken ökar avsevärt när BMI ökar.


Detta är särskilt viktigt för kvinnor med ytterligare riskfaktorer.

Positiv familjeanamnes (arteriell tromboembolism hos syskon eller förälder speciellt i relativt unga år, t ex före 50 års ålder).

Om man misstänker hereditär predisposition ska kvinnan remitteras till specialist för rådgivning innan hon beslutar sig för att använda någon form av kombinerade hormonella preventivmedel.

Migrän.

En ökad frekvens eller svårighetsgrad av migrän vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel (som kan vara prodromalsymtom på en cerebrovaskulär händelse) kan vara ett skäl till att omedelbart avbryta användandet.

Andra medicinska tillstånd som förknippas med negativa vaskulära händelser.

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinemi

hjärtklaffssjukdom och förmaksflimmer,

dyslipoproteinemi och systemisk lupus

erythematosus.Symtom på ATE: Vid symtom ska kvinnan rådas att omedelbart söka läkare och informera sjukvårdspersonalen om att hon tar kombinerade hormonella preventivmedel.


Symtom på en cerebrovaskulär händelse kan omfatta:

 • plötslig domning eller svaghet i ansikte, armar eller ben, speciellt på ena sidan av kroppen

 • plötsliga problem med att gå, yrsel, förlorad balans eller koordination

 • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå

 • plötsligt svårt att se med ett eller båda ögonen

 • plötslig, svår eller långvarig huvudvärk utan känd orsak

 • medvetslöshet eller svimning med eller utan anfall.


Övergående symtom tyder på att händelsen är en transitorisk ischemisk attack (TIA).


Symtom på en hjärtinfarkt kan omfatta:

 • smärta, obehag, tryck, tyngdkänsla, tryck- eller fyllnadskänsla i bröstet, armen eller nedanför bröstbenet

 • obehag som strålar ut i ryggen, käken, halsen, armen, magen

 • mättnadskänsla, matsmältningsbesvär eller känsla av kvävning

 • svettning, illamående, kräkningar eller yrsel

 • extrem svaghet, ångest, eller andfåddhet

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag.

I de fall VTE eller ATE misstänks eller konstateras ska kvinnan omedelbart avsluta sin kombinerade hormonella preventivmedelsbehandling. Adekvat antikonception ska påbörjas pga antikoagulationsbehandlingens teratogena effekter (kumariner).


2. Tumörer

 • Epidemiologiska studier har indikerat att långtidsanvändning av p-piller innebär en riskfaktor för utvecklande av cervixcancer bland kvinnor som är infekterade med humant papillom virus (HPV). Det råder dock fortfarande osäkerhet om i vilken utsträckning dessa fynd beror på andra faktorer (t ex skillnader i antalet sexuella partners eller skillnader i användning av barriärmetoder). Det finns inga tillgängliga epidemiologiska data över risken att drabbas av cervixcancer bland användare av NuvaRing (se avsnittet LÄKARUNDERSÖKNING/KONSULTATION).

 • En meta-analys från 54 epidemiologiska studier rapporterade att det är en något ökad relativ risk (RR=1,24) för att få bröstcancer diagnostiserad hos kvinnor som använder kombinerade p-piller. Den ökade risken försvinner gradvis under 10 år efter avslutad behandling. Eftersom bröstcancer är ovanligt hos kvinnor under 40 år, är det ökade antalet fall av bröstcancerdiagnoser hos dem som använder eller nyligen har använt kombinerade p-piller litet jämfört med den totala risken för att få bröstcancer. Bröstcancer som diagnostiserats hos dem som någon gång använt kombinerade p-piller tenderade att vara mindre avancerade än hos dem som aldrig använt kombinerade p-piller. Det observerade mönstret av ökad risk kan bero på en tidigare diagnos hos p-pilleranvändare, en biologisk effekt av p- pillren eller en kombination av båda.

 • I sällsynta fall har benigna levertumörer, och i ännu mer sällsynta fall maligna levertumörer, rapporterats hos kvinnor som använder kombinerade p-piller. I enstaka fall har dessa tumörer lett till livshotande inre blödningar. Därför ska levertumör övervägas som differentialdiagnos vid kraftiga abdominella smärtor, leverförstoring eller tecken på intraabdominell blödning hos kvinnor som använder NuvaRing.


3. Förhöjningar av ALAT

 • Under kliniska studier hos patienter som behandlades för hepatit C-virusinfektioner (HCV) med läkemedel som innehöll ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir, med eller utan ribavirin, förekom en förhöjning av transaminas (ALAT) med mer än 5 gånger högre än den övre normalgränsen (Upper Limit of Normal, ULN) signifikant oftare hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol såsom kombinerade preventivmedel (se Kontraindikationer och Interaktioner).


4. Övriga tillstånd

 • Kvinnor med hypertriglyceridemi, eller hereditet för det, kan löpa en ökad risk att få pankreatit vid användning av hormonell antikonception.

 • Även om små höjningar av blodtrycket har rapporterats hos många kvinnor som använder hormonell antikonception, är kliniskt relevant höjning ovanligt. Ett samband mellan hormonell antikonception och klinisk hypertoni har inte kunnat fastställas. Om en kliniskt manifest blodtryckshöjning uppstår vid användning av NuvaRing är det lämpligt att läkaren/barnmorskan avbryter behandlingen och behandlar blodtrycket. När det bedöms lämpligt kan behandlingen med NuvaRing återupptas om blodtrycket normaliserats med blodtrycksmedicinering.

 • Följande tillstånd har rapporterats förekomma eller förvärras både under graviditet och vid hormonell antikonception, men bevisen för ett samband är ofullständiga: ikterus och/eller pruritus i samband med kolestas, bildning av gallsten, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom, Sydenhams korea, herpes gestationis, otoskleros-relaterad hörselnedsättning.

 • Exogena östrogener kan inducera eller förvärra symtom på (ärftligt) angioödem.

 • Akuta eller kroniska rubbningar i leverfunktionen kan göra det nödvändigt att avbryta behandlingen med NuvaRing tills levervärdena har normaliserats. Recidiv av kolestatisk ikterus och/eller pruritus relaterat till kolestas som först uppträtt under graviditet eller tidigare användning av könshormoner innebär att man måste avbryta behandlingen med NuvaRing.

 • Även om östrogener och gestagener har en effekt på den perifera insulinresistensen och glukostoleransen, finns inga bevis för att man ska ändra den terapeutiska regimen hos diabetiker som använder hormonell antikonception. Kvinnor med diabetes ska emellertid noggrant observeras när de använder NuvaRing, speciellt de första månaderna.

 • Återfall eller försämring av Crohns sjukdom samt ulcerös kolit har rapporterats inträffa vid användning av hormonella preventivmedel, bevisen för ett samband är dock ofullständiga.

 • Kloasma kan ibland uppträda, framför allt hos kvinnor som har haft kloasma under tidigare graviditet. Kvinnor med en tendens till kloasma ska undvika solbestrålning och ultraviolett strålning när de använder NuvaRing.

 • Om en kvinna har något av följande tillstånd kan det hända att hon inte kan sätta in NuvaRing korrekt eller tappar den: cervixprolaps, cystocele eller rectocele, allvarlig eller kronisk obstipation.

 • I mycket sällsynta fall har det rapporterats att NuvaRing av misstag satts in i urinröret och möjligtvis till slut hamnar i blåsan. Felaktig placering bör därför övervägas som en differentialdiagnos vid symtom på cystit.

 • Kvinnan kan tillfälligtvis få vaginit vid användning av NuvaRing. Det finns inget som talar för att effekten av NuvaRing påverkas av behandling mot vaginit eller att användning av NuvaRing påverkar effekten av behandlingen mot vaginit (se Interaktioner).

 • I mycket sällsynta fall har det rapporterats att NuvaRing har fäst vid vaginalvävnaden så att den behövts tas ut av sjukvårdspersonal. I vissa fall när vävnaden hade växt över ringen, avlägsnades ringen genom att skära i den utan att skära in i den överliggande vaginalvävnaden.


LÄKARUNDERSÖKNING/KONSULTATION
Innan användning av NuvaRing påbörjas eller sätts in på nytt ska en fullständig

anamnes (inklusive hereditet) tas och graviditet uteslutas. Blodtrycket ska tas och en medicinsk undersökning ska utföras baserad på kontraindikationerna (se Kontraindikationer) och varningar (se Varningar och försiktihet). Det är viktigt att informera kvinnan om venös och arteriell trombos, inklusive risken med NuvaRing jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel, symtomen på VTE och ATE, de kända riskfaktorerna och vad hon ska göra i händelse av en misstänkt trombos.


Kvinnan ska också informeras om att noggrant läsa igenom bipacksedeln och följa de råd som ges där. Frekvensen och typen av undersökningar ska baseras på fastställda riktlinjer och anpassas individuellt till varje kvinna.


Kvinnor ska upplysas om att hormonella preventivmedel inte skyddar mot hiv infektioner (AIDS) eller andra sexuellt överförda sjukdomar.


MINSKAD EFFEKT
Effekten av NuvaRing kan påverkas vid avvikelser från doserings­rekommendationerna (Dosering), eller när andra läkemedel som minskar plasmakoncentrationen av etinylestradiol och/eller etonogestrel används samtidigt (Interaktioner).


FÖRSÄMRAD CYKELKONTROLL
Med NuvaRing kan oregelbundna blödningar (spotting eller genombrottsblödning) uppträda. Om blödningar uppträder oregelbundet, efter tidigare regelbundna cykler medan NuvaRing har använts enligt rekommendationerna, ska icke-hormonella orsaker övervägas. Adekvata diagnostiska åtgärder behövs för att utesluta malignitet eller graviditet, vilket kan inkludera abrasio.


Hos en del kvinnor kan bortfallsblödningen utebli under den ringfria perioden. Om NuvaRing använts enligt instruktionerna i Dosering, är det inte troligt att kvinnan är gravid. Om NuvaRing emellertid inte använts enligt instruktionerna innan den första uteblivna blödningen eller om två genombrottsblödningar uteblir efter varandra, måste graviditet uteslutas innan behandling med NuvaRing fortsätter.


MANLIG EXPONERING AV ETINYLESTRADIOL OCH ETONOGESTREL

I vilken utsträckning samt vilken möjlig farmakologisk roll exponering av etinylestradiol och etonogestrel har för manliga sexualpartners, genom absorption via penis, har inte studerats.


BRUSTNA RINGAR
Vid ett fåtal tillfällen har det rapporterats om ringar som gått sönder under användning (se Interaktioner). Vaginala skador i samband med brustna ringar har rapporterats. Om så sker bör kvinnan så fort som möjligt ta ut den brustna ringen och därefter sätta in en ny ring. Under de följande sju dagarna bör dessutom en barriärmetod, såsom manlig kondom, användas. Risken för graviditet ska övervägas och kvinnan ska dessutom kontakta sin barnmorska/läkare.


UTSTÖTNING
Det har rapporterats om utstötning av NuvaRing t ex när ringen inte har satts in korrekt, i samband med tampongbyte, under samlag eller vid svår eller kronisk förstoppning.

Förlängt uttag kan leda till att den preventiva effekten försvinner och/eller att genombrottsblödning uppstår. För att säkerställa effekt, bör kvinnan rådas att regelbundet kontrollera att NuvaRing är på plats (till exempel före och efter samlag).


Om NuvaRing av misstag stöts ut och är uttagen från slidan mindre än 3 timmar, påverkas inte den preventiva effekten. Kvinnan ska skölja ren ringen med kallt eller ljummet vatten (inte varmt) och så snart som möjligt sätta in ringen igen, dock senast inom 3 timmar. Om NuvaRing varit eller misstänks ha varit uttagen från slidan mer än 3 timmar kan den preventiva effekten ha minskat. Om så är fallet ska de tillämpliga råden som ges i Dosering ”Tillfällig uttagning” följas.

Interaktioner


INTERAKTIONER MED ANDRA LÄKEMEDEL


Observera: Man ska kontrollera produktresuméerna för övriga läkemedel som används för att identifiera potentiella interaktioner.


Effekter av andra läkemedel på NuvaRing

Interaktioner kan inträffa med läkemedel och (traditionella) växtbaserade läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer, vilket kan resultera i ökad clearance av könshormoner, som kan leda till genombrottsblödningar och/eller utebliven antikonception.


Handhavande

Enzyminduktion kan observeras redan efter några dagars behandling. Maximal enzyminduktion ses generellt inom några veckor. Efter avslutad behandling kan enzyminduktion kvarstå under ca 4 veckor.


Korttidsbehandling

Kvinnor som behandlas med enzyminducerande läkemedel eller (traditionella) växtbaserade läkemedel ska temporärt använda sig av en barriärmetod eller en annan form av preventivmedel som komplement till NuvaRing. Observera: NuvaRing ska inte användas med vaginalpessar, cervicpessar eller kvinnlig kondom. Barriärmetod måste användas under hela den tid då läkemedlet intas samt under 28 dagar efter avslutad behandling. Om läkemedlet används under längre tid än de tre veckor då ringen används, ska nästa ring sättas in direkt, utan den vanliga ringfria perioden.


Långtidsbehandling

Hos kvinnor på långtidsbehandling med leverenzyminducerande aktiva substanser, rekommenderas en annan pålitlig icke-hormonell preventivmetod.


Följande interaktioner har rapporterats i litteraturen.


Substanser som ökar clearance av kombinerade hormonella preventivmedel

Interaktioner kan inträffa med läkemedel eller (traditionella) växtbaserade läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer, speciellt cytokrom P450 (CYP), vilket kan resultera i ökad clearance som reducerar plasmakoncentrationen av könshormoner och kan minska effekten av kombinerade hormonella preventivmedel, inklusive NuvaRing. Dessa produkter inkluderar fenytoin, fenobarbital, primidon, bosentan, karbamazepin, rifampicin och möjligen också oxkarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin, vissa HIV-proteashämmare (t ex ritonavir) och icke-nukleosida omvänt transkriptashämmare (t ex efavirenz) samt preparat innehållande det (traditionella) växtbaserade läkemedlet johannesört.


Substanser med varierande effekter på clearance av kombinerade hormonella preventivmedel

Vid samtidig administrering med hormonella preventivmedel, kan många kombinationer av HIV-proteashämmare (t ex nelfinavir) och icke-nukleosida omvänt transkriptashämmare (t ex nevirapin), och/eller kombinationer med HCV-läkemedel (t ex boceprevir, telaprevir) öka eller minska plasmakoncentrationerna av gestagener, inklusive etonogestrel eller östrogen. Nettoeffekten av dessa förändringar kan vara kliniskt relevanta i vissa fall.


Substanser som minskar clearance av kombinerade hormonella preventivmedel

Den kliniska relevansen av potentiella interaktioner med enzymhämmare är fortfarande okänd.

Samtidig administrering av starka (t ex ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin) eller måttliga (t ex flukonazol, diltiazem, erytromycin) CYP3A4-hämmare kan öka serumkoncentrationer av östrogener eller gestagener, inklusive etonogestrel.


Det har rapporterats om brustna ringar vid samtidig användning av intravaginala preparat, inkluderande antimykotika, antibiotika och glidmedel (se Varningar och försiktighet, Brustna ringar). Baserat på farmakokinetiska data är det inte troligt att vaginalt administrerade antimykotika eller spermiedödande medel påverkar effekten och säkerheten av NuvaRing.


Hormonella preventivmedel kan påverka metabolismen av andra läkemedel. Således kan plasma- och vävnadskoncentrationerna antingen öka (t ex ciklosporin) eller minska (t ex lamotrigin).


Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig användning med läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir, med eller utan ribavirin, kan öka risken för förhöjd ALAT (se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet). Därför måste personer som använder NuvaRing byta till en alternativ preventivmetod (t ex gestagenmetod eller icke-hormonell metod) innan behandling med denna läkemedelskombination påbörjas. Behandling med NuvaRing kan återupptas 2 veckor efter att behandlingen med denna läkemedelskombination avslutats.


LABORATORIETESTER

Användning av steroider som ingår i preventivmedel kan påverka vissa laboratorieparametrar, inklusive biokemiska parametrar för lever-, tyreoidea-, binjure- och njurfunktion, plasmanivåer av bärarproteiner, (t ex kortikosteroid­bindande globulin och sexualhormonbindande globulin) lipid/lipoproteinfraktioner, parametrar för kolhydratmetabolismen och parametrar för koagulation och fibrinolys. Dessa förändringar ligger vanligtvis inom normalområdet.


INTERAKTION MED TAMPONGER

Farmakokinetiska data visar att tamponganvändning inte har någon effekt på den systemiska absorptionen av hormonerna som frisätts från NuvaRing. Vid sällsynta tillfällen kan NuvaRing stötas ut när tampongen tas ut (se avsnittet ”Tillfällig uttagning”).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

NuvaRing ska inte användas under graviditet. Om graviditet uppstår under användning av NuvaRing ska ringen tas ut.

Omfattande epidemiologiska studier har varken visat på någon ökad risk för missbildningar hos barn till kvinnor som använt kombinerade p-piller innan graviditeten, eller några teratogena effekter när kombinerade p-piller av misstag tagits under tidig graviditet.


En klinisk studie med ett mindre antal kvinnor, visade att trots vaginal administrering, så är den intrauterina koncentrationen av hormoner med NuvaRing densamma som hos användare av kombinerade p-piller (se Farmakokinetik). Klinisk erfarenhet av utfallet av graviditeter med exponering för NuvaRing saknas.


Den ökade risken för VTE under postpartumperioden ska beaktas vid återinsättning av NuvaRing (se Dosering och Varningar och försiktighet).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Amningen kan påverkas av östrogener, eftersom de kan reducera mängden bröstmjölk och även påverka dess sammansättning. Därför ska NUVARING i allmänhet inte användas förrän den ammande kvinnan helt har avvant barnet. Små mängder av steroider och/eller metaboliter kan utsöndras i bröstmjölken men det finns inga bevis för att det påverkar barnets hälsa.

Fertilitet

NuvaRing är indicerat för förhindrande av graviditet. Om kvinnan vill sluta använda NuvaRing därför att hon vill bli gravid, rekommenderas hon att vänta tills hon har en naturlig menstruation innan hon försöker bli gravid, då detta hjälper henne att räkna ut beräknad förlossning.

Trafik

Baserat på den farmakodynamiska profilen har NuvaRing ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

De vanligast rapporterade biverkningarna vid kliniska studier med NuvaRing var huvudvärk, vaginal infektion och vaginal sekretion, var och en rapporterad hos 5-6% av kvinnorna.


Beskrivning av utvalda biverkningar

En ökad risk för arteriella och venösa trombotiska och tromboemboliska händelser, t ex hjärtinfarkt, stroke, transitorisk ischemisk attack, venös trombos och lungemboli har observerats hos kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel, vilket beskrivs mer ingående under Varningar och försiktighet.


Andra biverkningar som också har observerats hos kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel beskrivs mer ingående under Varningar och försiktighet.


Biverkningar som rapporterats i kliniska studier, observationsstudier eller efter marknadsintroduktionen för NuvaRing återfinns i tabellen nedan. Den mest lämpliga MedDRA termen för att beskriva en speciell biverkning listas nedan.


Alla biverkningar är listade enligt organklass och frekvens; vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Klassificering av organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens1

Infektioner och

infestationer

Vaginal infektion

Cervicit, cystit,

urinvägsinfektion

 

Immunsystemet 

Överkänslighetsreaktioner, inklusive angioödem och anafylaxi

Metabolism och nutrition


Ökad aptit

 

Psykiska störningar

Depression,

minskad libido

Känslomässig instabilitet, humörpåverkan,

Humörsvängningar

 

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk, migrän

Yrsel, hypestesi

 

Ögon


Synrubbning

 

Blodkärl


Blodvallning

Venös tromboembolism


Arteriell tromboembolism


Magtarmkanalen

Buksmärta,

illamående

Svullen buk,

diarré, kräkningar, förstoppning

 

Hud och subkutan vävnad

Akne

Alopeci, eksem,

klåda,

hudutslag

 

Kloasma

Urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv


Ryggsmärta, muskelkramp, smärta i extremiteterna

 

Njurar och urinvägar


Dysuri, täta trängningar, Pollakisuri

 

Reproduktions-

organ och bröstkörtel

Bröstspänningar, kvinnlig genital klåda, dysmenorré, bäckensmärta, vaginal sekretion

Amenorré,

bröstobehag, bröstför­storing,

Förtätning av bröstvävnaden, Cervixpolyp,

blödning vid samlag, dyspareuni,

Cervixektopi,

fibrocystisk bröstsjukdom,

menorragi,

metrorragi,

bäckenobehag,

premenstruellt

spännings-

syndrom (PMS), uteruskramp,

vaginal brännande känsla, illaluktande flytning,

vaginal smärta, vulvovaginalt obehag,

vulvovaginal torrhet

Galaktorré

Penisobehag

Allmänna symptom och /eller symptom vid administrerings-

stället


Trötthet, irritabilitet, olustkänsla, ödem, främmande

kroppskänsla

 

Överväxt av vävnad vid vaginalringsområdet

Undersökningar

Viktökning

Blodtrycksökning

 

Skador och förgiftningar och behandlings-

komplikationer

Vaginalringrelaterat obehag, utstötning av vaginalring,

Komplikationer med vaginalringen

 

Vaginala skador i samband med brusten ring

1) Lista baserad på spontant rapporterade biverkningar.


Hormonberoende tumörer (t ex levertumörer, bröstcancer) har rapporterats hos användare kombinerade hormonella preventivmedel. För ytterligare information, se Varningar och försiktighet.


I mycket sällsynta fall har det rapporterats att NuvaRing brister vid användning (se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner).


Interaktioner

Genombrottsblödning och/eller utebliven antikonception kan vara ett resultat av interaktioner mellan andra läkemedel (enzyminducerare) och hormonella preventivmedel (se Interaktioner).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inga rapporter om skadliga effekter vid överdosering av hormonella p-piller. Symtom som kan uppträda är: illamående, kräkningar och hos unga flickor lätt vaginal blödning. Det finns ingen antidot utan behandlingen är symtomatisk.

Farmakodynamik


Verkningsmekanism

NuvaRing innehåller etonogestrel och etinylestradiol. Etonogestrel är ett 19-nortestosteron-deriverat gestagen som binder med hög affinitet till progesteronreceptorer i målorganen. Etinylestradiol är ett östrogen som används i hög utsträckning i preventivmedel. Den preventiva effekten av NuvaRing baseras på olika mekanismer, varav den viktigaste är ovulationshämning.


Klinisk effekt och säkerhet
Kliniska studier har genomförts över hela världen (USA, EU och Brasilien) på kvinnor mellan 18 och 40 år.

Den preventiva säkerheten har visat sig vara åtminstone jämförbar med den som är känd för kombinerade preventivmedel. Följande tabell visar Pearl Index (antalet graviditeter hos 100 kvinnor som behandlats under ett år) från kliniska studier med NuvaRing.

Analysmetod

Pearl Index

95 % KI

Antal cykler

ITT (användar- + metodfel)

0,96

0,64-1,39

37 977

PP (metodfel)

0,64

0,35-1,07

28 723

Vid användning av högdoserade kombinerade p-piller (0,05 mg etinylestradiol) minskar risken för endometrie- och ovariecancer. Om detta också gäller vid lägre doserade hormonella preventivmedel som NuvaRing återstår att undersöka.


Blödningsmönster
I en stor jämförande studie mellan NuvaRing och ett kombinerat p-piller innehållande 150/30 levonorgestrel/etinylestradiol (n=512, n=518) utvärderades blödningsmönstret under 13 cykler. Incidensen av genombrottsspotting och blödningar var låg bland NuvaRing-användare ( 2,0-6,4 %). Vidare inföll blödningarna för de flesta kvinnorna endast under den ringfria perioden (58,8-72,8 %).


Effekter på bentätheten
I en två-årsstudie jämfördes bentätheten hos användare av NuvaRing (n=76) och användare av icke hormonell spiral (n=31). Inga negativa effekter på benmassan observerades.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av NuvaRing hos ungdomar under 18 år har inte studerats.

Farmakokinetik


Etonogestrel


Absorption: Etonogestrel frisätts från NuvaRing och absorberas snabbt via vaginalslemhinnan. Maximal serumkoncentration av etonogestrel på cirka 1 700 pg/ml uppnås cirka 1 vecka efter insättningen. Serumkoncentrationerna visar små fluktuationer och minskar långsamt till cirka 1 600 pg/ml efter 1 vecka, 1 500 pg/ml efter 2 veckor och 1 400 pg/ml efter 3 veckors användning. Den absoluta biotillgängligheten är cirka 100 %, vilket är högre än vid oral administrering. Cervikala och intrauterina nivåer av etonogestrel mättes hos ett mindre antal kvinnor som använde NuvaRing eller ett oralt preventivmedel innehållande 0,150 mg desogestrel och 0,020 mg etinylestradiol. De observerade nivåerna var jämförbara.


Distribution: Etonogestrel binds till serumalbumin och sexualhormonbindande globulin (SHBG). Distributionsvolymen för etonogestrel är 2,3 l/kg.


Metabolism: Etonogestrel metaboliseras via de vanliga vägarna för steroidmetabolism. Clearance från serum är cirka 3,5 l/timme. Ingen direkt interaktion upptäcktes med samtidigt givet etinylestradiol.


Eliminering: Serumnivåerna av etonogestrel sjunker i två faser. Den slutliga eliminationsfasen karakteriseras av en halveringstid på cirka 29 timmar. Etonogestrel och dess metaboliter utsöndras via urin och galla med en kvot på cirka 1,7:1. Halveringstiden för utsöndringen av metaboliterna är cirka 6 dagar.


Etinylestradiol


Absorption: Etinylestradiol frisätts från NuvaRing och absorberas snabbt via vaginalslemhinnan. Maximal serumkoncentration av etinylestradiol på cirka 35 pg/ml uppnås 3 dagar efter insättningen, och minskar till 19 pg/ml efter 1 vecka, 18 pg/ml efter 2 veckor och 18 pg/ml efter 3 veckors användning. Den månatliga systemiska exponeringen av etinylestradiol (AUC0-∞) med NuvaRing är 10,9 ng*tim/ml. Den absoluta tillgängligheten är cirka 56 %, vilket är jämförbart med oral administrering av etinylestradiol. Cervikala och intrauterina nivåer av etinylestradiol mättes hos ett mindre antal kvinnor som använde NuvaRing eller ett oralt preventivmedel innehållande 0,15 mg desogestrel och 0,02 mg etinylestradiol. De observerade nivåerna var jämförbara.


Distribution: Etinylestradiol är i hög grad men icke-specifikt bundet till serumalbumin. Distributionsvolymen har fastställts till cirka 15 l/kg.


Metabolism: Etinylestradiol metaboliseras primärt genom aromatisk hydroxylering men ett stort antal olika hydroxylerade och metylerade metaboliter bildas. Dessa finns som fria metaboliter och som sulfat- och glukuronidkonjugat. Clearance är cirka 35 l/timme.


Eliminering: Serumnivåerna av etinylestradiol minskar i två faser. Den slutliga eliminationsfasen karaktäriseras av en stor individuell variation i halveringstid, med ett medianvärde på cirka 34 timmar. Metaboliterna av etinylestradiol utsöndras via urin och galla med en kvot på cirka 1,3:1. Inget oförändrat etinylestradiol utsöndras. Halveringstiden för utsöndringen av metaboliterna är cirka 1,5 dagar


Särskilda patientgrupper


Pediatrisk population: Farmakokinetiken för NuvaRing hos friska kvinnor efter menarche under 18 år har inte studerats.


Effekt av nedsatt njurfunktion: Inga studier har genomförts för att utvärdera effekten av njursjukdom på farmakokinetiken för NuvaRing.


Effekten av nedsatt leverfunktion: Inga studier har utförts för att utvärdera effekten av leversjukdom på farmakokinetiken för NuvaRing. Emellertid kan steroidhormoner metaboliseras sämre hos kvinnor med nedsatt leverfunktion.


Etniska grupper: Inga formella studier har utförts för att utvärdera farmakokinetik hos olika etniska grupper.

Prekliniska uppgifter

Icke-kliniska studier med etinylestradiol och etonogestrel har inte visat några andra risker för människa än de som kan förklaras av de farmakologiska egenskaperna hos etonogestrel och etinylestradiol.


Miljöriskbedömning

Miljöriskbedömningsstudier har visat att 17α- etinylestradiol och etonogestrel kan innebära en risk för ytvattenorganismer (se Hållbarhet, förvaring och hantering).

Innehåll

Aktiva innehållsämnen: NuvaRing innehåller 11,7 mg etonogestrel och 2,7 mg etinylestradiol. NuvaRingfrisätter etonogestrel och etinylestradiol med en frisättning på 0,120 mg respektive 0,015 mg per 24 timmar under en period av 3 veckor. Övriga ämnen: Etylenvinylacetat co-polymer, 28 % vinylacetat, etylenvinylacetat co-polymer, 9 % vinylacetat, magnesiumstearat.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Etinylestradiol

Miljörisk: Användning av etinylestradiol har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Etinylestradiol bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Etinylestradiol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10–6*A(100-R)


PEC = 0.43 ng/L


Where:

A = 2.86 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies


Algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) (Ref. II):

EC50 72hr (cell number and growth) > 6700 μg/L

NOEC 72hr (cell number and growth) = 6700 μg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (OECD 211) (Ref. III):

NOEC 21d (survival) = 750 μg/L
LOEC 21d (survival) = 1600 μg/L


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas)

(OECD 210) (Ref. IV):

NOEC 35d (total length and dry weight) = 0.010 μg/L

LOEC 35d (total length and dry weight) = 0.025 μg/L


(Non-guideline full life-cycle) (Ref. V):

NOEC 301d (increased vitellogenin and lack of sexual differentiation F1 males) = 1 ng/L


PNEC = 0.1 ng/L (1 ng/L/ 10 based on the most sensitive NOEC for the fathead minnow and an assessment factor (AF) of 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.43/0.1 = 4.3, i.e. 1 < PEC/PNEC < 10 which justifies the phrase "Use of ethinylestradiol has been considered to result in moderate environmental risk."


Biotic degradation

Ready Biodegradation (OECD 301B) (Ref. VI):

Not readily biodegradable


Sediment Transformation (OECD 308) (Ref. VII):

DT50 (total system) = 46 to 75 days


At each sampling interval, duplicate incubation vessels per sediment/water system were removed from incubation chamber and water layers were separated from sediment layers. Two layers were analyzed separately for [14C]ethinyl estradiol and degradates. The sediment was then extracted once with acetonitrile, once with acetonitrile:purified reagent water (80:20, v:v) and once with acetonitrile:purified reagent water:trifluoroacetic acid (80:20:0.1, v:v:v) for a total of three extractions. The water and sediment extracts were radioassayed by LSC and then analyzed by high performance liquid chromatography with radiochemical detection (HPLC/RAM) to quantify [14C]ethinyl estradiol and degradation products in the fractions. Radioactivity in the post extracted solids (sediment bound) was quantified by

combustion analysis and the liquid volatile organic traps were radioassayed by LSC.


The transformation of ethinyl estradiol in sediments and natural water was assessed in two different aerobic water/sediment systems at a temperature of 20 ± 2 °C continuously in the dark for 100 days. Average material balance ranged from 87.9 to 94.9% AR over the course of the 100-day study. The DT50 (half-life) of ethinyl estradiol in the water phase was 15 and 5 days for the Taunton River and Weweantic River aerobic test systems, respectively. The DT50 (half-life) of [14C]ethinyl estradiol in the total water/sediment test systems ranged from 46 to 75 days for the aerobic test systems. Evidence of primary biodegradation was observed for [14C]ethinyl estradiol in the aerobic water/sediment test systems. Several minor peaks were observed in some of the chromatograms for the Taunton River and Weweantic River test samples, including a peak at a polar region and retention times of approximately 10, 14, 16 and 18 minutes. In all cases, these minor peaks represented less than 10% AR in the water and sediment extracts and were not considered further. Ultimate biodegradation of [14C]ethinyl estradiol was observed in the aerobic samples with evolution of 14CO2 reaching an average maximum of 1.5 and 4.1% AR for the Taunton River and Weweantic River aerobic test samples, respectively, at Day 100. Radioactivity was not detected in the volatile organic compound traps for the aerobic test systems accumulatively at Day 100.


Justification of chosen degradation phrase:

Ethinylestradiol has a DT50 for the total system of ≤120 days. Thus, the phrase “Ethinylestradiol is slowly degraded in the environment” is chosen.


Bioaccumulation

Partition Coefficient

Several studies conducted (unknown methods) showed the log Kow value for ethinylestradiol to range from 3.67 to 4.15. (Ref. VIII, Ref. IX, Ref. X)


Bioaccumulation Study (OECD 305) (Ref. XII):

Flow through study with Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus)

Lipid normalized kinetic BCF = 248 to 264


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 and BCF < 500, ethinylestradiol has low potential for bioaccumulation


References


 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.
  http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. Smithers Viscient, 2012. ORG 224: 72-Hour Growth Inhibition Test with a Freshwater Green Alga, Pseudokirchneriella subcapitata, Based on OECD Guideline 201.

 3. Smithers Viscient, 2012. ORG 224: Full Life-Cycle Toxicity Test with Water Fleas, Daphnia magna, Under Static Renewal Conditions Based on OECD Guideline 211.

 4. Smithers Viscient, 2012. "ORG 224: Early Life-Stage Toxicity Test with Fathead Minnow, Pimephales promelas, Based on OECD Guideline 210.

 5. Länge, R. et al., 2001. Effects of the Synthetic Estrogen 17α-ethinylestradiol on the Life-Cycle of the Fathead Minnow (Pimephales promelas), Environ. Toxicol. Chem. 2001, 20: 1216-1227.

 6. Wildlife International, 2011. ORG 224: Determination of Ready Biodegradability by the Carbon Dioxide Evolution Test Method.

 7. Smithers Viscient, 2014. "[14C]Ethinyl Estradiol: Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems following OECD Guideline 308," Study No. 359.6753, Smithers Viscient, Wareham, MA, USA, 27 May 2014.

 8. Lai, K.M. et al., 2000. Binding of Waterborne Steroid Estrogens to Solid Phases in River and Estuarine Systems, Environ. Sci. Technol. 2000, 34: 3890-3894.

 9. Keenan, H.E. et al., 2008. Environmental Fate and Partition Co-Efficient of Oestrogenic Compounds in Sewage Treatment Process, Environmental Research 2008, 106: 313-318.

 10. Yu, Z. et al., 2004. Sorption of Steroid Estrogens to Soils and Sediments, Environ. Toxicol. Chem. 2004, 23: 531-539

 11. Smithers Viscient, 2014. "{14C]-Ethinyl Estradiol: Flow-through Bioconcentration and Metabolism Study with Bluegill Sunfish, (Lepomis macrochirus)" Study No., 359.6751, SV, Wareham, MA, USA, 23 April 2014.

Etonogestrel

Miljörisk: Användning av etonogestrel har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Etonogestrel bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Etonogestrel har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.86 ng/L


Where:

A = 5.7 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (FDA TAD 4.08) (Ref. II):

Acute toxicity

EC50 48h (mortality) = 3900 µg/L


Fish, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (FDA TAD 4.11) (Ref. III):

Acute toxicity

LC50 96h (mortality) = 4000 µg/L


Fish, bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) (OECD 203) (Ref. IV):

Acute toxicity

LC50 96h (mortality) > 1300 µg/L


Green Algae (Selenastrum capricornutum) (FDA TAD 4.01) (Ref. V):

EC50 8d (yield & growth rate) > 5400 µg/L

NOEC 8d (yield & growth rate) = 5400 µg/L


Green Algae (Selenastrum capricornutum) (FDA TAD 4.01) (Ref. V):

EC50 8d (yield & growth rate) > 4500 µg/L

NOEC 8d (yield & growth rate) = 4500 µg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (FDA TAD 4.09) (Ref. VI):

Chronic toxicity

NOEC 21d (immobilization and growth) = 1200 µg/L

LOEC 21d (immobilization and growth) = 2400 µg/L


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas) (OECD 210) (Ref. VII):

Chronic toxicity

NOEC 32d (total length and dry weight) = 59 µg/L

LOEC 32d (total length and dry weight) = 120 µg/L


Fish, Japanese medaka (Oryzias latipes) (OECD 229 & Draft Fish Two-generation Test Guideline) (Ref. VIII):

Chronic toxicity

NOEC 183d (genetic sex ratio of XX males to the total number of male fish) = 2.7 ng/L

LOEC 183d (genetic sex ratio of XX males to the total number of male fish) = 6.2 ng/L


PNEC = 0.27 ng/L (2.7 ng/L / 10 based on the most sensitive chronic NOEC for the fish and an assessment factor (AF) of 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.86/0.27 = 3.1, i.e. 1 < PEC/PNEC < 10 which justifies the phrase "Use of etonogestrel has been considered to result in moderate environmental risk." 


Biotic degradation

Biodegradation Simulation Screening (US FDA 3.11) (Ref. IX):

Test results 3.6% degradation in 37 days in water, with a calculated half-life of 457 days


Biodegradation Simulation Screening (US FDA 3.12) (Ref. X):

Half-life in sediment = 83 – 219 days. Degradation in sludge = 96% in 13 days


Biodegradation Simulation Screening (FDA TAD 3.12) (Ref. XI):

Half-life = 19 - 106 days in soil


Sediment Transformation (OECD 308) (Ref. XII):

DT50 in water: 10-11 days;

DT50 in sediment: 35-70 days;

DT50 in total system: 9.2-50 days


At each sampling interval, duplicate incubation vessels per sediment/water system were removed from incubation chamber and water layers were separated from sediment layers. The two layers were analyzed separately for [14C]etonogestrel and degradates. The sediment was extracted once with acetonitrile (80:20:0.1, v:v:v) for a total of three extractions. The water and sediment extracts were radioassayed by liquid scintillation counting (LSC) and then analyzed by high performance liquid chromatography with radiochemical detection (HPLC/RAM) to quantify [14C]etonogestrel and degradation products in the fractions. Radioactivity in the post-extracted solids (sediment-non-extractable residues (NER)) was quantified by combustion analysis and the liquid volatile organic traps were radioassayed by LSC.


Average material balance ranged from 94.9 to 107.0% AR over the course of the 99 day study.

Evidence of primary biodegradation was observed for [14C]etonogestrel in the aerobic water/sediment test samples. Two major peaks (≥ 10% AR) were observed in some of the chromatograms for the Taunton River and Weweantic River samples at retention times of 20.9 (Met-1) and 23.1 minutes (Met-2). Several minor peaks were observed in some of the chromatograms for the Taunton River and Weweantic River test samples. In all cases, these minor peaks represented less than 10% AR in the water and sediment extracts and were not considered further.

Ultimate biodegradation of [14C]etonogestrel was observed in the aerobic samples with evolution of 14CO2 reaching an average maximum of 1.2 and 5.3% AR for the Taunton River and Weweantic River aerobic test samples, respectively, at Day 99. Radioactivity was not detected in the volatile organic compound traps for the aerobic test systems accumulatively at Day 99.


Abiotic degradation

Photolysis (US FDA 3.10) (Ref. XIII):

Half-life = 61.7 hours


Hydrolysis (US FDA 3.09) (Ref. XIV):

Hydrolytically stable, <10% degradation at pH 5, 7, 9


Justification of chosen degradation phrase:

Etonogestrel has a DT50 for the total system of ≤120 days. Thus, the phrase “Etonogestrel is slowly degraded in the environment” is chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient (FDA TAD 3.02) (Ref. VX):

Log Kow = 3.5


Bioaccumulation (OECD 305) (Ref. VXI):

Flow through study with Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus)

Lipid normalized kinetic BCF = 128


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 and BCF < 500, etonogestrel has low potential for bioaccumulation


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. Batelle, 1992. "A Study on the Daphnia Acute Toxicity of 3-keto-desogestrel According to USFDA Guideline 4.08," Study No. BE-EA-152-92-01-DAK-01, Batelle Europe, Frankfurt am Main, Germany, 3 Aug 1992.

 3. Batelle, 1992. "A Study of the Freshwater Fish Acute Toxicity for Oncorhynchus mykiss of 3-keto-desogestrel According to USFDA Guideline 4.11," Study No. BE-EA-152-92-01-F1A-01, Batelle Europe, Frankfurt am Main, Germany, 4 Aug 1992.

 4. Smithers Viscient, 2013. "ORG 3236: Acute Toxicity to Bluegill Sunfish (Lepomis macrochirus) Under Static Conditions," Study No., 359.6778, SV, Wareham, MA, USA, 28 August 2013.

 5. Batelle, 1992. "Effect of 3-keto-desogestrel on growth rate and standing crop on two algal species (Selenastrum capricornutum and Microcystic aeruginosa)," Study No. BE-EA-152-92-01-ALG-01, Batelle Europe, Frankfurt am Main, Germany, 16 June 1992.

 6. Batelle, 1992. "A Study on the Daphnia Chronic Toxicity of 3-keto-desogestrel According to USFDA Guideline 4.09," Study No. BE-EA-152-92-01-DCH-01, Batelle Europe, Frankfurt am Main, Germany, 4 Aug 1992.

 7. Smithers Viscient, 2012. "ORG 3236: Early Life-Stage Toxicity Test with Fathead Minnow, Pimephales promelas, Based on OECD Guideline 210," Study No., 1560.6266, SSL, Wareham, MA, USA, 15 May 2012.

 8. Smithers Viscient, 2015. "Etonogestrel - Multi-Generation Exposure with Japanese Medaka (Oryzias latipes)," Study No., 359.6747, SV, Wareham, MA, USA, 12 May 2015.

 9. Batelle, 1992. "Aerobic Biodegradation of 3-keto-desogestrel in Water," Study No. SC920045, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 24 July 1992.

 10. Batelle, 1992. "Aerobic Biodegradation of 3-keto-desogestrel in Sediment and Sludge," Study No. SC920046, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 31 July 1992.

 11. Batelle, 1992. "Aerobic Biodegradation of 3-keto-desogestrel in Soil," Study No. SC920043, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 13 August 1992.

 12. Smithers Viscient, 2014. "[14C]Etonogestrel: Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems Following OECD Guideline 308," Study No., 359.6697, SV, Wareham, MA, USA, 5 August 2014.

 13. Batelle, 1992. "Aquatic Photodegradation of 3-keto-desogestrel," Study No. SC920055, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 24 July 1992.

 14. Batelle, 1992. "Hydrolysis of 3-keto-desogestrel in buffered aqueous solutions," Study No. SC920053, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 16 June 1992

 15. Batelle, 1992. "Octanol/Water Partition Coefficient of 3-keto-desogestrel," Study No. SC920057, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 06 July 1992.

 16. Smithers Viscient, 2014. "[14C]Etonogestrel: Flow-Through Bioconcentration and Metabolism Study with Bluegill Sunfish (Lepomis macrochirus)," Study No., 359.6699, SV, Wareham, MA, USA, 17 February 2014.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Före utlämnande från apotek: Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).

Vid utlämnande från apotek: På ytterkartongen ska apotekspersonal ange utlämningsdatum för NuvaRing. För 3-förpackningen är det lämpligt att anteckna datumet på såväl ytterkartongen som på dospåsen. NuvaRing ska sättas in inom 4 månader efter utlämnandet eller före utgångsdatum, beroende på vilket som kommer först.

Efter utlämnande från apotek: 4 månader. Förvaras vid högst 30ºC.
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


Efter uttagning ska NuvaRing läggas tillbaka i den återförslutningsbara dospåsen och slängas bland vanliga hushållssopor på ett sådant sätt att oavsiktlig kontakt med andra individer undviks. Detta läkemedel kan innebära en risk för miljön (se Prekliniska uppgifter). NuvaRing får inte spolas ned i toaletten. Oanvända ringar ska kasseras enligt gällande anvisningar.


NuvaRing Applikator

NuvaRing-applikatorn får inte återanvändas, den är avsedd för engångsanvändning. Om applikatorn tappas oavsiktligt ska den sköljas av med kallt till ljummet (INTE hett) vatten. Applikatorn ska slängas bland vanliga hushållssopor omedelbart efter användning. Den ska inte spolas ner i toaletten.


Förpackningsinformation

Vaginalinlägg 0,120 mg/0,015 mg per 24 timmar NuvaRing är flexibel, genomskinlig, färglös till nästan färglös, med en yttre diameter på 54 mm och en tvärsnittsdiameter på 4 mm.
 kombinationsförpackning (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
 kombinationsförpackning (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
1 styck dospåse (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: barnmorska
3 x 1 styck dospåse (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: barnmorska

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av