FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Midazolam Actavis

Teva

Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej) (Klar, färglös lösning för injektion)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Sedering. Premedicinering, induktion och underhåll vid anestesi

Aktiv substans:
ATC-kod: N05CD08
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.