FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Tiparol®

Bluefish Pharmaceuticals

Kapsel, hård 50 mg
Avregistreringsdatum: 2019-11-22 (Tillhandahålls ej) (avlånga, vita gelatinkapslar)

narkotikaindikation Narkotikaklass: III - Narkotika med medicinsk användning. Beredningar undantagna från vissa föreskrifter när de används för medicinska ändamål anges i bilagan till LVFS 2011:9

Analgetikum.

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AX02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.