Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glukos Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Injektionsvätska, lösning 300 mg/ml
(Klar, nästan färglös, lösning)

Hyperton glukoslösning

Aktiv substans:
ATC-kod: B05BA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2010-05-03

Indikationer

Hypoglykemi (insulinkoma).

Dosering

Individuell dosering. Ca 1–1,5 ml GLUKOS FRESENIUS KABI 300 mg/ml injektionsvätska/kg kroppsvikt. Vid behov ges ytterligare glukos (efter blodsockerkontroll). Administrering skall ske långsamt intravenöst i cen­tral ven. Vid kortvarig akuttillförsel kan lösningen ges i perifer ven. Extra­vasal injektion kan orsaka vävnadsskador.

Biverkningar


Vanliga (>1/100)

Cirk.: Tromboflebit.


Farmakodynamik

Lösning för höjning av blodsockerhalten vid hypoglykemi (insulinkoma) där peroral tillförsel ej är möjlig. Hypertona lösningar (300 mg/ml) ökar blodvolymen genom osmos och ökar diuresen.

Innehåll

1 ml innehåller: Glukosmonohydrat motsv vattenfri glukos 300 mg, saltsyra, vatten för injektionsvätskor. Osmolalitet: ca 1800 mosm/kg och pH ca 4.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Glukosmonohydrat

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 300 mg/ml Klar, nästan färglös, lösning
20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av