FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Synvisc

Genzyme AS

Injektionsvätska, lösning 8 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2013-04-30 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: M09AX01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.