FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Dexofen®

BioPhausia AB

Tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2011-03-31 (Tillhandahålls ej) (vita, runda, märkta A/PF, 7 mm)

Analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AC04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
(vita, runda, märkta A/PF, 7 mm)

Tablett

Aktuell bild saknas för denna tablett/kapsel.
Delbarhetsinformation saknas för denna tablett/kapsel.

Visa tidigare bild för tablett (fram till: 2020-10-13)

7,0 x 7,0 mm utan skåra
Märkning 1: APF