Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hexident®

Förmånsstatus
Meda

Munsköljvätska 1 mg/ml
(pepparmintsmak)

Antiseptiskt munvårdsmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: A01AB03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Hexident® munsköljvätska 1 mg/ml och 2 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-03-28.

Indikationer

Pre- och postoperativ desinfektion vid oral och parodontal kirurgi. Temporärt vid protesstomatit. Temporär bakterie- och plackkontroll vid kortvarig sjukdom, olycksfall, extrem kariesbildning och parodontit. Gingivit. Lösningen är även indicerad vid komplicerad, fast ortodontisk apparatur.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Munnen sköljes 2 gånger dagligen med ca 10 ml vätska under minst 1 minut. Vätskan skall därefter spottas ut. Vid oral kirurgi användes Hexident vätska 5 dagar före och 5 dagar efter operationen. Vid parodontal kirurgi användes Hexident vätska postoperativt 1-3 veckor. Vid behandling av gingivit rekommenderas en behandlingsperiod på ca 1 månad.


Behandlingskontroll

Behandlingen bör kombineras med mekanisk plack- och tandstensborttagning. Vid behov kan uppkommen missfärgning poleras bort. Sköljning med Hexident bör utföras efter tandborstning med tandkräm och inte innan. Munnen bör också sköljas noggrant med vatten efter tandborstning. Annars kan rester av detergenter i tandkrämen, som t ex natriumlaurylsulfat, motverka effekten av klorhexidin. För att uppnå optimal effekt bör dock sköljning med Hexident utföras tidigast 30 minuter efter tandborstning med tandkräm.

Varningar och försiktighet

Hexident innehåller sorbitol. Patienter med följande ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.


Klorhexidin är känt för att inducera överkänslighet, inklusive generella allergiska reaktioner och anafylaktisk chock. Frekvensen av överkänslighet mot klorhexidin är inte känd (se Biverkningar).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Kan användas under amning.

Trafik

Hexident har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Den vanligaste biverkningen är missfärgning av tunga och tänder.


Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Sällsynta

Allergiska reaktioner, såsom svullnad av tunga, läppar, hals och svalg (angioödem)


Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaktisk chock.

Magtarmkanalen

Vanliga
Sällsynta

Brun missfärgning av tunga/tänder. Förändringar
i smakupplevelsen,
brännande känsla på tungan

Parotit, stomatit

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Urticaria

Missfärgningen är inte skadlig och försvinner från tungan efter avslutad behandling. Förändringar i smakupplevelsen och en brännande känsla på tungan kan uppträda när behandlingen inleds, men dessa effekter avtar vanligen vid fortsatt användning.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Hexident är ett antiseptiskt munvårdsmedel med brett verkningsspektrum. Klorhexidin adsorberas till tandytan och förhindrar bakteriell kolonisering, vilket minskar den supragingivala plackbildningen effektivt.

Innehåll

1 ml vätska innehåller: Klorhexidindiglukonat 1 mg respektive 2 mg, pepparmyntolja, xylitol 45 mg, polysorbat 80, etanol (96%), sorbitol 70% (icke kristalliserande), renat vatten.

Förpackningsinformation

Munsköljvätska 1 mg/ml (pepparmintsmak)
300 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandhygienist, tandläkare
Munsköljvätska 2 mg/ml (pepparmintsmak)
300 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandhygienist, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av