Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fenuril®

Förmånsstatus
ACO Hud Nordic AB

Kräm
(vit kräm)

Karbamidkräm

Aktiva substanser:
ATC-kod: D02AE01
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2009-07-28.

Indikationer

Torr hud.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

Dosering

Krämen appliceras minst två gånger om dagen samt efter varje kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Fenuril kräm innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Fenuril kräm innehåller metyl- och propylparahydroxibensoat, som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Biverkningar

Mycket vanliga (>1/10)

Övergående lokal irritation såsom sveda och värmekänsla förekommer hos cirka 20 % av patienterna, vanligtvis i början av behandlingen.


Innehåll

1 g kräm innehåller:Urea (Karbamid) 40 mg, Natriumklorid 40 mg

Hjälpämnen: Flytande paraffin, makrogol-5-glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), konc. saltsyra och renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år.

Inga särskilda anvisningar.

Vid användning av burken med pump avlägsnas först transportskyddet genom att dra ur sprinten och ta bort kragen varefter pumpen trycks ner ett antal gånger vid första användningstillfället, detta för att fylla pumpen.


Vid byte av refillburk flyttas pumpen från en tömd burk Fenuril över till refillburken.

  • Tvätta händerna innan byte av pump görs

  • Torka först av de yttre delarna på pumpen och locket

  • Riv bort förseglingsringen runt locket både på refillburken och på den tömda burken med pump om pumpen inte flyttats tidigare

  • Ta bort ytterlocket från refillburken. Låt innerlocket ligga kvar

  • Lyft upp ytterlocket med pumpen från den tömda burken. Lämna kvar innerlocket

  • UNDVIK beröring av insidan på refillburken, pumplocket och stigröret på pumpen för att inte försämra produktens hållbarhet

  • Sätt ner pumpens stigrör i hålet på refillburkens innerlock

  • Pressa försiktigt ner pumpen i burken till stopp. Tryck sedan fast ytterlockets kanter ordentligt runt hela burken

  • Kontrollera att locket sitter fast. Burken är klar för användning. Pumpa några gånger tills kräm kommer fram

Förpackningsinformation

Kräm (vit kräm)
100 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
400 gram burk, receptfri, 159:81, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
400 gram refillburk, receptfri, 159:81, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
50 gram tub, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av