Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Calmuril

Förmånsstatus
ACO Hud Nordic AB

Kräm
(vit kräm)

Karbamidkräm

Aktiva substanser:
ATC-kod: D02AE01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-09-14.

Indikationer

Torr hyperkeratotisk hud. Iktyos. Mjukgörande i samband med behandling av atopiskt eksem.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Vuxna och barn:

Krämen påstrykes 2 gånger dagligen eller efter varje kontakt med vatten. Vid tjockare hyperkeratos samt vid svår iktyos appliceras ett tjockt lager, som efter 3-5 minuter masseras in i huden. Behandlingen upprepas dagligen i 1-2 veckor och därefter vid behov, lämpligen 1-2 gånger per vecka. Vid förtjockad hud på händer och fötter tages lämpligen ett hand- eller fotbad före applicering.

Varningar och försiktighet

Kontakt med ögonen skall undvikas.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Kan användas under amning.

Trafik

Inga effekter har observerats.

Biverkningar

Frekvensen av övergående lokal irritation i form av sveda och värmekänsla varierar från 0 till 20 % beroende på typ och svårighetsgrad av hudsjukdomen.

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Hud och subkutan vävnad

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Övergående sveda, värmekänsla.

Sällsynta (≥1/10000, <1/1000)

Nässelutslag, eksem, hudinflammation, rodnad, blåsor, klåda.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga kända risker.

Farmakodynamik

Calmuril innehåller 10% karbamid, som ger beredningen vattenbindande och keratolytiska egenskaper. Mjölksyra 5% bidrar ytterligare till krämens mjukgörande och vattenbindande effekt. Krämen har dessutom klådstillande effekt. Calmuril lämpar sig bäst vid torra hyperkeratotiska hudåkommor, där den cellulära metabolismen är rubbad, samt vid tillstånd med reducerad vattenhalt i epidermis och ökad transepidermal permeabilitet för vatten, som medför uttorkning av huden. Krämen verkar huvudsakligen genom att binda vatten och mjuka upp hudens hornlager.

Farmakokinetik

Urea applicerad i form av i genomsnitt 19 g Calmuril kräm under 7-21 dagar gav ingen förändring av serumkoncentrationen av urea.

Innehåll

Ett gram kräm innehåller:

Urea (Karbamid) 100 mg, mjölksyra 50 mg

Hjälpämnen:Glycerylmonostearat 40-55, betainmonohydrat, makrogol-6-cetostaryleter, makrogol-25-cetostearyleter, isopropylmyristat, hårdfett, kolesterol, natriumklorid och renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Plasttub: Oöppnad förpackning: 5 år

Pumpburk: Oöppnad förpackning: 3 år

Öppnade förpackningar: 6 månader

Oöppnad förpackning: Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Öppnad förpackning: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Vid användning av burk med pump avlägsnas först transportskyddet genom att dra ur sprinten och ta bort kragen varefter pumpen trycks ner ett antal gånger vid första användningstillfället, detta för att fylla pumpen.

Förpackningsinformation

Kräm (vit kräm)
100 gram tub, receptfri, 71:43, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
400 gram behållare med dospump, receptfri, 211:92, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
50 gram tub, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av