Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vi-Siblin®

Förmånsstatus
Meda

Granulat 610 mg/g
(Brungult granulat.)

Bulkmedel sötat med socker.

ATC-kod: A06AC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Vi-Siblin® granulat 610 mg/g; granulat i dospåse 610 mg/g;

Vi-Siblin® S granulat 880 mg/g; granulat i dospåse 880 mg/g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-06-25.

Indikationer

Obstipation. Postoperativt för att erhålla mjuk avföring. Som adjuvans vid behandling av obstipation i samband med colon irritabile, analfissurer och hemorrojder. Som adjuvans vid behandling av diarré i samband med colon irritabile.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.


Bör ej ges vid sväljningssvårigheter eller passagehinder i mag-tarmkanalen.

Dosering

Dosering

Ett dosmått respektive dospåse (10 ml) motsvarar 6 g (Vi-Siblin) respektive 4 g (Vi-Siblin S).


Behandlingen inleds med en dos per dag. Doseringen ökas successivt tills önskad effekt uppnås, vilket vanligtvis inträder efter 3-7 dagar.

Dosen anpassas därefter så att effekten bibehålls. För patienter med speciellt känslig mage, t ex colon irritabile, bör upptrappningen ske extra långsamt (1-2 veckor).


Normal underhållsdos:

Vuxna: 1 dosmått eller 1 dospåse 2-3 gånger dagligen.

Barn över 6 år: 1 dosmått eller 1 dospåse 2 gånger dagligen.

Barn 2-6 år: ½ dosmått eller ½ dospåse 2 gånger dagligen.


Administreringssätt

Vi-Siblin och Vi-Siblin S kan röras ut i vatten, mjölk, juice eller annan dryck. Preparatet kan även strös på eller blandas i mat, t ex filmjölk, gröt eller köttfärssås, då Vi-Siblin och Vi-Siblin S är berett som granulat. Oavsett hur preparatet tas skall alltid ett glas vätska intas samtidigt.

Varningar och försiktighet

Allergiska luftvägsbesvär kan förekomma hos personer som i stor utsträckning arbetar med ispaghula (psyllium) preparat.

Patienter med tidigare sväljningssvårigheter bör rådgöra med läkare innan preparatet används.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kan användas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Kan användas.

Fertilitet

Kan användas.

Biverkningar

Ytterst sällsynta fall av anafylaktiska reaktioner har observerats vid behandling med Vi-Siblin.


Bulkmedel kan i början av behandlingen ge övergående gastrointestinala besvär.


Vanliga (1/10 - 1/100)

GI: Magknip, ökad gasbildning.


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Hud: Urtikaria, exantem.

Luftvägar: Rinir.

Ögon: Konjuktivit.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Den verksamma beståndsdelen i Vi-Siblin utgörs av ispaghulafröskal, som består av slemepidermis med intilliggande lager från det mogna och torkade fröet av Plantago ovata. Preparatet föreligger i granulerad form och sväller långsammare än pulver. Genom att Vi-Siblin binder vatten och därigenom minskar vattenresorptionen i colon, får tarminnehållet en ökad volym. Denna volymökande effekt (bulk-effekten) bidrar till en förbättrad tarmmotorik.

Vi-Siblin är inte vanebildande.

Innehåll

Vi-Siblin: 1 dospåse à 6 g innehåller: Testa ispaghula 3,66 g, 2,28 g sackaros, 33 mg natriumklorid. 1 g granulat innehåller: Testa ispaghula 610 mg, sackaros, natriumklorid.


Vi-Siblin S: 1 dospåse à 4 g innehåller: Testa ispaghula 3,52 g, 0,44 g sorbitol, 16 mg natriumklorid. 1 g granulat innehåller: Testa ispaghula 880 mg, sorbitol, natriumklorid.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Vi-Siblin och Vi-Siblin S är glutenfria. Vi-Siblin S är sockerfritt.

Förpackningsinformation

VI-SIBLIN®
Granulat 610 mg/g Brungult granulat.
250 gram påse, receptfri, 69:93, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
500 gram påse, receptfri, 102:97, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
Granulat i dospåse 610 mg/g Brungult granulat.
20 styck dospåse, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
50 styck dospåse, receptfri, 94:94, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 styck dospåse, receptfri, 153:77, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

VI-SIBLIN® S
Granulat 880 mg/g Brunaktigt granulat,
450 gram påse, receptfri, 128:86, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 gram påse, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
Granulat i dospåse 880 mg/g Brunaktigt granulat.
50 styck dospåse, receptfri, 94:94, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 styck dospåse, receptfri, 153:77, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 styck dospåse, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av