Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Relaxit®

Förmånsstatus
Abigo

Suppositorium
Avregistreringsdatum: 2019-01-01 (Tillhandahålls ej) (Gråbeiga, stavformade suppositorier överdragna med kakaosmör)

Avföringsmedel

ATC-kod: A06AX02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-08-01.

Indikationer

Obstipation, speciellt rektumobstipation. Fecesinkontinens.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

Vuxna: 1 suppositorium vid behov. Vid svårare fall av förstoppning kan dosen ökas till 2-3 suppositorier per doseringstillfälle.

Barn > 3 år: ½ - 1 suppositorium vid behov.

Barn 1-3 år: ½ suppositorium vid behov.


Administreringssätt

Införes i ändtarmen.

Suppositoriet doppas eventuellt i vatten före införandet.

Varningar och försiktighet

Inga särskilda.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Inga kända risker under amning.

Trafik

Relaxit har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Inga kända.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, se detaljer nedan.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

-

Farmakodynamik

Relaxit suppositorier verkar lokalt i tarmen genom att de i kontakt med tarmens fuktighet utvecklar ett skum med koldioxid, som dels åstadkommer en utvidgning av ampulla recti, dels stimulerar reflexmekanismen. Effekten liknar den naturliga utlösningen av defekationen. Effekten inträder vanligen inom 1 timme och effekten påskyndas om suppositoriet doppas i vatten före införandet.

Farmakokinetik

Formella farmakokinetiska studier har ej utförts.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 suppositorium innehåller: Natriumvätekarbonat 617 mg, kaliumbitartrat 917 mg, kalciumsilikat 120 mg, lecitin 100 mg.


Förteckning över hjälpämnen

Dextran, hårdfett, gelatin, makrogoler, magnesiumlitiumsilikat, talk och kakaosmör.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 oC.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Suppositorium Gråbeiga, stavformade suppositorier överdragna med kakaosmör
12 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
20 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av