Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Quilla simplex

Förmånsstatus
ACO Hud Nordic AB

Oral lösning
(klar, svagt gul, tjock lösning med smak av salmiak och anis)

Hostlösande medel

ATC-kod: R05CA10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2010-02-19.

Indikationer

Hosta med segt slem.

Kontraindikationer

-

Dosering


Vuxna

 

10-15 ml 3 gånger dagligen

Barn

1-3 år

5 ml 3 gånger dagligen

 

3-7 år

5 ml 4-5 gånger dagligen

 

7-12 år

10 ml 3-4 gånger dagligen


Varningar och försiktighet

Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans. Quilla Simplex innehåller maltitol som kan ha en milt laxerande effekt. Maltitol har kalorivärde 2,3 kcal/g.


Detta läkemedel innehåller 6 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 710 mg per dos, motsvarande 18 ml öl, eller 7,5 ml vin per dos.

Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


Quilla Simplex innehåller metyl- och propylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Interaktioner

-

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om ingående substanser passerar över i modersmjölk.

Trafik

Inga effekter har observerats.

Biverkningar

För detta preparat finns inte modern klinisk dokumentation som kan tjäna som underlag för bedömning av biverkningsfrekvensen.


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Hud: Allergiska reaktioner.


Överdosering

Ammoniumklorid: Toxicitet: 1,5 g till 2-åring gav inga symtom. 4,5 resp 5,4 g till 3-åringar och 9 g till 6-åring gav metabolisk acidos.


Symtom: Illamående, kräkningar. Vid mycket höga doser hyperventilation, hyperkloremisk acidos och hypokalemi.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning. Korrektion av acidos samt rubbningar i vätske- och elektrolytbalans. Symtomatisk terapi.

Farmakodynamik

-

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 ml innehåller: Ammoniumklorid 30 mg , Kvillajaextrakt 5 mg


Hjälpämnen: Maltitol 400 mg/ml, etanol (96 %) 50 mg/ml, sackarinnatrium, arom (ammonium-glycyrrhizinat, vaniljarom, anisolja),metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), karmellosnatrium, natriumhydroxid, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Oral lösning (klar, svagt gul, tjock lösning med smak av salmiak och anis)
300 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
200 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
500 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av