FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Lisinopril Arrow

Arrow Läkemedel AB

Tablett 2,5 mg
Avregistreringsdatum: 2014-12-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: C09AA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.