FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Certican®

Novartis

Dispergerbar tablett 0,1 mg
(vita till gulaktiga, marmorerade, runda, plana med slipade kanter, märkta "I" på ena sidan och "NVR" på den andra)

Selektiva immunsuppressiva läkemedel

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AA18
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Lagerstatus

Sök apotek med läkemedlet i lager

Visa alla förpackningar Välj förpackning:

I samarbete med Sveriges Apoteksförening