FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hulio

Mylan

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg
(Klar eller något opaliserande, färglös till svagt brunaktigt-gul lösning)

Immunsuppressiva medel, TNF-α-hämmare.

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AB04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Lagerstatus

Sök apotek med läkemedlet i lager

Visa alla förpackningar Välj förpackning:

I samarbete med Sveriges Apoteksförening