FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oxyconta Depot

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Depottablett 10 mg

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Blisterkartan är märkt både OXYCONTA DEPOT och Oxycodon HCl Aurobindo Retard.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N02AA05
Läkemedel från 2care4 ApS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Lagerstatus

Sök apotek med läkemedlet i lager

För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel . Kontakta ditt apotek för hjälp.