FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Remsima

Celltrion Healthcare Hungary Kft

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 120 mg
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Celltrion Healthcare Hungary Kft omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.