FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Abbodop

Hospira Nordic AB

Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2009-10-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: C01CA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.