FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Nozinan vet.

AB LEO

INJEKTIONSLÖSNING 10 mg/ml
Avregistreringsdatum: 1974-01-01 (Tillhandahålls ej)

Djurslag:
  • Uppgift om djurslag saknas
Aktiv substans:
ATC-kod: Q
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass Vet-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.