FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Axura

Merz Pharmaceuticals GmbH

Oral lösning 5 mg/pumpning
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: N06DX01
Läkemedel från Merz Pharmaceuticals GmbH omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.