FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tysabri

Biogen Sweden

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 300 mg
(färglös, klar till lätt opalescent lösning.)

Selektivt immunosuppressivt medel.

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AA23
Läkemedel från Biogen Sweden omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Utbildningsmaterial

  • Formulär fortsatt behandling med Tysabri (pdf)
  • Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvård
  • Formulär inför fortsatt behandling med TYSABRI TYSABRI (natalizumab) 300 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning
  • Granskad av Läkemedelsverket: 2016-04-19
  • Läkarinformation (pdf)
  • Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvård
  • Läkarinformation och behandlingsanvisningar för patienter med multipel skleros som får behandling med TYSABRI
  • Granskad av Läkemedelsverket: 2019-12-01