FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Diazepam Orifarm

Orifarm Generics AB

Tablett 5 mg
(Tillhandahålls ej) (Vit, eller närmast vit, rund, platt tablett, med "5" på ena sidan och en skåra på andra sidan. Diameter 8 mm.)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Ångestdämpande, muskelrelaxerande, kramplösande, lugnande och sederande.

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BA01
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.