FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Strattera

(Parallellimporterat)
Medartuum AB

Kapsel, hård 40 mg
Avregistreringsdatum: 2015-11-30 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA09
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.