FASS logotyp
Kontakt

Lestid®

Pfizer

Oralt pulver 5 g
Avregistreringsdatum: 2021-10-04 (Tillhandahålls ej) (ljusgul, smak- och luktfri)

Serumlipidsänkande medel, anjonbytare

Aktiv substans:
ATC-kod: C10AC02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.