FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sobril®

Pfizer

Tablett 10 mg
(Vit, rund, bikonvex tablett, märkt SB inom bågar på ena sidan och brytskåra på den andra sidan.)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskilt läkemedel

Ångestdämpande, lugnande medel med muskelrelaxerande egenskaper

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BA04
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
Vit, rund, bikonvex tablett, märkt SB inom bågar på ena sidan och brytskåra på den andra sidan.

Tablett

8,0 x 8,0 mm med delskåra
Märkning 1: SB
Delbarhetsinformation:
Delbarhetsinformation saknas.

Visa tidigare bild för tablett (fram till: 2019-02-15)

8,0 x 8,0 mm med delskåra
Märkning 1: SB