FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Nezeril®

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

Nässpray, lösning 0,1 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2013-12-31 (Tillhandahålls ej) (Klar lösning i sprayflaska)

Nässpray och näsdroppar med långvarig, avsvällande effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.