FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Emgality

Lilly

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 120 mg
(Tillhandahålls ej) (Lösningen är klar och färglös till svagt gul.)

Analgetika, kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) antagonister.

Aktiv substans:
ATC-kod: N02CD02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Lilly omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.