FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Neurobion

(Parallellimporterat)
Paranova Läkemedel AB

Injektionsvätska, lösning
Avregistreringsdatum: 2021-01-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: A11DB
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.