FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fampyra

Biogen Sweden

Depottablett 10 mg
(gulvit, oval, bikonvex 13 x 8 mm med A10 på en sida)

Övriga medel med verkan på nervsystemet

Aktiv substans:
ATC-kod: N07XX07
Läkemedel från Biogen Sweden omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
gulvit, oval, bikonvex 13 x 8 mm med A10 på en sida

Tablett

8,2 x 13,2 mm utan skåra
Märkning 1: A 10
Delbarhetsinformation:
Sväljes hela med lite vatten. Får inte delas. Får inte krossas. Får inte sugas på. Får inte tuggas. Får inte lösas upp.