FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oxygrindeks

AS GRINDEKS

Injektions-/infusionsvätska, lösning 8,3 mikrogram/ml
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: H01BB02
Läkemedel från AS GRINDEKS omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.