FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Silgard

Merck Sharp & Dohme (Cyprus) Limited

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Avregistreringsdatum: 2019-02-18 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: J07BM01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.