FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Versatis

(Parallellimporterat)
Pharmachim AB

Medicinskt plåster 700 mg

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N01BB02
Läkemedel från Pharmachim AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.