Fass har haft en tillfällig driftstörning. Eventuellt kan ytterligare störningar förekomma. Om Fass.se ej fungerar är dock Fass appar tillgängliga - via App Store eller Google Play.

Patientorganisationer

Rättigheter till en bra hälso- och sjukvård och att ge stöd till människor med kroniska sjukdomar och funktionshinder, är viktiga frågor för patientorganisationer och funktionshinderorganisationer. Här finner du information om och länkar till flera organisationer i Sverige.