Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Endometriosföreningen, Sverige

Endometriosföreningen, Sverige

Kontaktinformation

c/o Föreningshuset Sedab AB, Virkesvägen 26

120 30   Stockholm
E-post: info@endometriosforeningen.com

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Även medlemsförbund i Funktionsrätt Västra Götaland

Läs mer på www.endometriosforeningen.com


Endometriosföreningen, Sverige bildades 1989 och är en ideell patient- och handikappförening med säte i Stockholm med lokalföreningar i Stockholm, Västra Götaland och Skåne samt lokala kontaktpersoner spridda över Sverige.


Endometriosföreningens arbetar med att:

  • Stötta endometriosdrabbade och deras anhöriga.

  • Öka kunskapen inom vården och samhället. Huvudmän inom primärvård, ungdomsmottagningar och skolläkare behöver säkerställa rutiner för tidig misstanke om endometrios och uppföljning av detta. Endometrios ska ingå i utbildningen av all vårdpersonal.

  • Öka kvalitet och jämlik vård. De nationella riktlinjerna för endometrios ska implementeras i hela landet och det vårdprogram för endometrios framtaget av SFOG ska följas i hela landet.Patienter i behov av högspecialiserad kirurgi ska remitteras till ett av Socialstyrelsen godkänt centrum.

  • Endometriosdrabbade ska få ett rättvist ekonomiskt stöd tex för läkemedel, deltidssjukskrivning eller vid studier på deltid/halvfart.

  • Endometriosforskning får ökade resurser.


Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ca 10% av kvinnor i fertil ålder, uppskattningsvis 200 000 endometriosdrabbade i Sverige.
Publiceringsdatum: 2020-04-21