Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Kontaktinformation

Hornsgatan 172

Box 9090
102 72  Stockholm
Telefon: 08-55 606 200
Telefax: 08-668 23 85
E-post: info@hjart-lung.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.hjart-lung.se


Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund verkar för att förbättra villkoren för hjärt- och lungsjuka samt deras anhöriga. Verksamheten vilar på tre hörnstenar: Opinionsbildning, trygghet-stöd-gemenskap och livsstilsförändring genom Hjärt & Lungskolan. Vår roll är att vara ett komplement till sjukvården när det gäller eftervård och förebyggande insatser. Vi stödjer även forskningen genom en fond som årligen delar ut anslag.


Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har idag cirka 44 000 medlemmar fördelade på 183 föreningar runt om i landet. I föreningarna träffas medlemmarna och utbyter erfarenheter. Här ordnas en mängd aktiviteter, t ex föreläsningar, samtalsgrupper, resor, motionsgrupper, kostcirklar och kurser i stresshantering och rökavvänjning.Publiceringsdatum: 2016-06-14