Sköldkörtelförbundet

Sköldkörtelförbundet

Box 5292
102 46 Stockholm  E-post: info@skoldkortelforbundet.se

Länkinformation

Läs mer på www.skoldkortelforbundet.se


Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom. Detta är Sköldkörtelförbundets motto.

Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med olika typer av sköldkörtelsjukdomar och deras anhöriga. Förbundet har närmare 6000 medlemmar och verksamhet i nio länsföreningar runt om i landet. Vi arbetar för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter samt för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).


Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Sköldkörtelförbundet

Publiceringsdatum: 2020-05-20