Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet

Kontaktinformation

Landsvägen 50A

Box 1386
172 27  Sundbyberg
Telefon: 08-669 41 06
E-post: info@epilepsi.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.epilepsi.se


Svenska Epilepsiförbundet är ett av förbunden i den svenska handikapprörelsen och arbetar med de speciella problem som gäller personer med epilepsi och deras närstående. Förbundet har omkring 5 000 medlemmar och ett 50-tal föreningar i hela landet. Det finns idag omkring 81 000 personer i Sverige med aktiv epilepsi. Av dessa är minst 10 000 barn. Svenska Epilepsiförbundet beräknar att långt över
100 000 personer har erfarenhet av att leva med epilepsi då hela familjen påverkas när någon drabbas. Svenska Epilepsiförbundet ger stöd och service till föreningar samt bedriver intressepolitiskt arbete. Förbundet tillhandahåller förutom tidskriften Svenska Epilepsia, som utkommer fyra gånger per år, broschyrer, och studiematerial om epilepsi.Publiceringsdatum: 2019-11-20