WED-Förbundet

WED-Förbundet

Kontaktinformation

c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26

120 30  Stockholm
Telefon: 08-21 96 20
E-post: info@wedforbundet.se

Länkinformation

Läs mer på www.wedforbundet.se


WED-Förbundet bildades år 2000 och har idag drygt 1000 medlemmar. WED, Willis-Ekbom Disease, även benämnt RLS, Restless Legs Syndrome, är en neurologisk sjukdom som drabbar uppemot 10% av befolkningen och ofta medför stora sömnproblem. Ungefär en tredjedel behöver läkemedel för att få acceptabel livskvalitet.


WED-Förbundet är opolitiskt och utan religiös anknytning. Förbundet har nära kontakt med både svensk och internationell expertis. Allt arbete sker ideellt.


Förbundet arbetar bland annat med information till både allmänhet och vårdens olika yrkesgrupper. Medlemstidningen ”Rastlös” utkommer fyra gånger per år och det finns mer tryckt information både i broschyr- och bokformat. Medlemmar har även möjlighet att delta i samtalsgrupper och att ringa erfarna medlemmarför individuell rådgivning.
Publiceringsdatum: 2020-08-21